Poljoprivreda

OBEZBEĐENA DODATNA SREDSTVA ZA BOCKE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobrio je sufinansiranje projekta sa kojim je Grad Novi Sad kao lokalna samouprava aplicirala na „Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodnih objekata u […]