Bez nepravilnosti u Domu za decu ometenu u razvoju „Kolevka“

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je obavešteno od strane Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) o anonimnoj prijavi sa fotografijama, u kojoj se ukazuje na neadekvatnu brigu o korisnicima Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici.

 

Bez nepravilnosti u Domu za decu ometenu u razvoju „Kolevka“

Odmah po dobijanju prijave, nadležna Pokrajinska inspekcija socijalne zaštite, koja je pre deset dana bila u nadzoru u ustanovi, kada nisu utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti, obavila je vanredni inspekcijski nadzor.

Inspekcija je ustanovila da lice sa slike aktuelno nije korisnik na smeštaju u ustanovi. Na fotografiji u anonimnoj prijavi je bivši korisnik koji je nakon jednomesečnog lečenja u Tiršovoj i više prethodnih hospitalizacija, zbog urođenih višestrukih bolesti, preminuo u martu ove godine.

U prethodnom periodu, korisnik je bio redovno praćen od strane dečjeg kardiologa, dečjeg psihijatra i drugih specijalista medicine.

Tokom nadzora, inspekcija je utvrdila da nijedan korisnik nema bilo kakvu vrstu povreda, kako se navodilo u anonimnoj prijavi.

Povodom upućene predstavke, inspektori socijalne zaštite nisu utvrdili nijednu nepravilnost iz nadležnosti inspekcije socijalne zaštite. Inspekcija socijalne zaštite uputiće dopis zdravstvenoj inspekciji radi postupanja iz njihove nadležnosti.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević lično je posetila Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici.

Nakon razgovora sa zaposlenima i obilaska ustanove, ocenjeno je da je potrebno da se intenzivira saradnja sa centrima za socijalni rad radi ubrzavanja izmeštanja u hraniteljske porodice jedanaestoro dece do tri godine starosti, koji se nalaze na smeštaju u ustanovi.

Novi objekat je u fazi radova i njime će se stvoriti kapacitet za smeštaj koji će rasteretiti postojeći objekat i doneti nove sadržaje za različite aktivnosti korisnika – fiskulturna sala, bazen i slično.

Bazen i fiskulturna sala su građeni po savremenim standardima i u potpunosti prilagođeni potrebama korisnika. Ova sala je projektovana za više sadržaja i različitih aktivnosti korisnika, koje će pospešiti očuvanje njihovih fizičkih potencijala.

Bazen će biti dostupan i teže pokretnim korisnicima kroz posebne mehanizme, takozvane „korpe“, koje će im omogućiti bezbedan pristup i korišćenje bazena.

Potrebno je ojačati i kadrovske kapacitete kako bi se u što većoj meri obezbedio individualni rad sa korisnicima.

Sa predstavnicima resornog ministarstva u poseti ustanovi bili su i predstavnici Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom.

Ministarstvo napominje da u okviru svojih redovnih aktivnosti inspekcije socijalne zaštite sprovode redovne inspekcijske nadzore i istovremeno ističe važnost svih vrsta prijava i ukazivanja na potencijalne nepravilnosti.

U tom smislu, Ministarstvo zahvaljuje Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom na prosleđenoj anonimnoj prijavi i poziva sve koji imaju bilo kakva slična saznanja da o tome obaveste Ministarstvo kako bi se svi navodi odmah ispitali i preduzele adekvatne mere.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*