Bijeljini potvrđen status Grada sa povoljnim poslovnim okruženjem

Grad Bijeljina je u okviru procesa resertifikacije potvrdila status Grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, prema novom izdanju BFC SEE (BFC SEE) standarda, potvrdila je Privredna komora Republike Srpske.
Prema verifikacionom izvještaju ocjena ispunjenosti BFC SEE (BFC SEE) kriterijuma iznosi 95,67 odsto.
– Grad Bijeljina ispunjava kriterijume Programa sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC SEE (BFC SEE) Edicija III sa ostvarenih 95.67 od maksimalnih 100 poena. Od datuma odluke Regionalnog savjeta lokalna samouprava stiče naziv „Povoljno poslovno okruženje – Business Friendly Municipality“ i pravo korišćenja i isticanja zaštićenog znaka Sertifikacije u skladu sa knjigom standarda u naredne tri godine – navedeno je u potvrdi Akreditacionog tijela BFC SEE (BFC SEE) NALED.
– Proces sertifikacije opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi BFC SEE u Gradu Bijeljina doveo je do unapređenja pružanja usluga građanima, kao i postojećim i potencijalnim investitorima. Poseban doprinos se odnosi na kvalitetnije sagledavanje potreba privrede i njihovom učešću u kreiranju politika Gradske uprave Grada Bijeljina. Grad je obezbijedio ažurne podatke o radnoj snazi (zaposleni, nezaposleni i njihova struktura), podatke o postojećim obrazovnim profilima, putem ankete došlo se do potreba privrede za profilima kadrova, a pokrenuo je i inicijative za izmjenu obrazovnih programa srednjih škola u skladu sa potrebama privrednih subjekata i uveo u praksu održavanje obuka kadrova – navedeno je, između ostalog, u verifikacionom izvještaju.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*