Servisne informacije

Tretmani komaraca – Grad Subotica

28/06/2019 Redakcija BALKAN TV 0

Hidrometeorološke prilike tokom ove godine izuzetno pogoduju ubrzanom i neometanom razvoju komaraca. Obimne padavine tokom maja meseca sa više od 20 kišnih dana uzrokovale su pojavu plavljenja i formiranja velikog broja plitkih stajaćih vodenih površina, […]

Servisne informacije

Informatika – saopštenje

27/06/2019 Redakcija BALKAN TV 0

Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec  maj 2019. godine je završena. U distribuciji će se naći 164.847 računa za stambene prostore i 11.243 računa za poslovne prostore. Period za obračun duga: za stambene […]

1 47 48 49 50 51 84