Dolovac: Dalji rezultati u suzbijanju kriminala uskoro vidljivi

BEOGRAD –

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac poručila je danas da izvršioci krivičnih dela mogu očekivati nastavak daljeg odlučnog delovanja tužilaštva u suzbijanju svih oblika kriminaliteta, posebno organizovanog i teškog kriminala.

„Dalji rezultati će biti uskoro vidljivi“, istakla je Dolovac u ekskluzivnoj izjavi za Tanjug, nakon što je juče u Skupštini Srbije izabrana na tu funkciju u trećem uzastopnom mandatu.

U narednom periodu, pored pravaca postupanja i razvoja srpskog javnog tužilaštva koji su do sada bili zastupljeni, Dolovac će se, kako kaže, starati da javno tužilaštvo, u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja i obaveza, nastavi sa osavremenjivanjem svog rada kako u ljudskom tako i u tehničkom smislu.

zagorka dolovac

Izvor: www.mc.rs

„Izazovi modernih oblika kriminaliteta su pred nama, kao i potreba da javno tužilaštvo bude bliže i otvorenije prema građanima koji treba da bolje razumeju i podrže naše napore u zaštiti Ustava i zakona“, napomenula je Dolovac.

U tom smislu ona očekuje da će predstojeće promene Ustava ojačati standarde vladavine prava i unaprediti položaj, kako javnog tužilaštva, tako i celokupnog pravosuđa.

Na domaćem planu smatra da se mogu dodatno intenzivirati napori u borbi protiv organizovanog kriminala, na prvom mestu kriminalnih grupa, zatim korupcije, posebno na višim nivoima, kao i savremenih oblika kriminala koji su sve prisutniji u našem društvu.

Govoreći o prioritetima koje je imala u prethodnom periodu funkcije Republičkog javnog tužioca, Dolovac kaže da je većina uspešno sprovedena.

„Međutim s obzirom na to da se radi o postupanju koje je trajnog karaktera, i u narednom periodu ću uložiti trud da se međunarodna saradanja sa kolegama tužiocima iz drugih zemalja održi na postojećem zavidnom nivou, kao i da se unapredi“, rekla je Dolovac.

Smatra da danas javna tužilaštva mnogo brže, agilnije, savremenije i samostalnije postupaju u svom radu nego što je to bio slučaj pre uvođenja novog Zakonika o krivičnom postupku 2013. godine i takozvane „tužilačke istrage“.

„Raduje me činjenica da se na osnovu godišnjih izveštaja o radu javnih tužilaštava u našoj zemlji može uočiti konstanti trend porasta rešavanja predmeta u skladu sa zakonom, kako u obimu tako i u kvalitetu“, napomenula je Dolovac.

Kada su u pitanju kritike pojedinih medija da se malo pojavljuje u javnosti, ona ukazuje da razume zainteresovanost medija za rad javnog tužilaštva, te da ga smatra neophodnim u procesu obaveštavanja javnosti o bitnim aspektima rada tužilaštva.

Ipak, kako je istakla, javno tužilaštvo može obaveštavati javnost samo u granicama zakonom određenih ovlašćenja i u skladu sa interesima postupka, posebno vodeći računa o zaštiti privatnosti učesnika u tom postupku.

„Nastojaću da balans između ovih potreba unapredim u narednom periodu, posebno putem podsticanja nadležnih javnih tužilaštava da u skladu sa zakonskim mogućnostima upoznaju javnost sa svojim postupanjem“, navela je Dolovac.

Posebno je zahvalila Državnom veću tužilaca, Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije na poverenju koje joj je ukazano predlaganjem i izborom za Republičkog javnog tužioca u mandatu, koji će započeti 1. januara 2022 godine.

„Ukazana mi je velika je čast i poverena odgovornost od strane profesionalaca iz struke i narodnih predstavnika koju ću nastojati da opravdam pred građanima naše zemlje. Ovim činom upravo su građani ukazali podršku stabilnom javnom tužilaštvu u Srbiji koje štiti žrtve krivičnih dela, starajući se da odgovorni budu kažnjeni“, rekla je Dolovac.

 

 

 

IZVOR:RTV

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*