Grad Novi Sad i Udruženje „Prosperitet“ zajedno do rešenja za decenijski problem više od hiljadu Novosađana

Načelnik Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije Dejan Mandić i predsednik Udruženja za zaštitu potrošača „Prosperitet“ Radomir Ćirilović održali su konferenciju za novinare povodom povoljnosti koje donosi Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljište koja je 29. avgusta 2018. godine usvojena na 39. sednici Skupštine Grada Novog Sada.

„Ova Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta zavređuje veliku pažnju jer obezbeđuje dodatne pogodnosti za veliki broj naših sugrađana koji su započeli legalizaciju za objekte izgrađene bez dozvole po starom zakonu, uz mogućnost otplate duga na 240 rata. Ugovori o legalizaciji po starom zakonu predvideli su obračun kamata takozvanom komfornom metodom, što je dovelo do toga da im se dug i posle 10 godina otplaćivanja znatno uvećao. Tokom marta ove godine formirali smo radnu grupu koju su činili tri predstavnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije i dva predstavnika Udruženja „Prosperitet“, analizirali smo kompletno stanje i predložili rešenje za nastalu situaciju. Trenutno imamo 1528 aktivnih ugovora koji imaju obavezu da na određen broj rata plate dug našoj Upravi, a od tog ukupnog broja čak 780 ugovora ili ne plaća, ili delimično plaća svoje obaveze. Nakon svih analiza doneli smo odluku kojom je propisano da investitori koji su ugovorili plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, u ratama, a nisu izmirili svoje ugovorene obaveze, imaju pravo da podnesu zahtev da iznos preostalog duga na rate, plate na sledeći način. Dospeli dug do dana potpisivanja aneksa ugovora platiće sa umanjenjem od 30%, a dug od datuma potpisivanja aneksa ugovora do krajnjeg roka za izmirenje ukupne obaveze iz osnovnog ugovora, sa umanjenjem od 60%. Ovo pravo građani mogu da iskoriste do 31. decembra 2019. godine“ – rekao je Dejan Mandić i dodao da zainteresovani investitori zahtev za isplatu duga u celosti mogu preuzeti u prostorijama Uprave za građevinsko zemljište i investicije, u Ulici Stevana Branovačkog br. 3, ili sa web site- a www.ugzins.rs.

Predsednik Udruženja za zaštitu potrošača „Prosperitet“ Radomir Ćirilović istakao je dobru saradnju njegovog Udruženja i lokalne samouprave.

„Ovo je dokaz da bez ikakve politizacije, civilni sektor i lokalna samouprava mogu dobro da sarađuju, i želim da se zahvalim gradonačelniku Vučeviću, načelniku Mandiću i njihovim saradnicima sa kojima smo dve godine radili na rešavanju ovog problema i koji su imali sluha za Novosađane na bazi naših inicijativa. Usvajanjem ove Odluke imamo obostranu korist. Umanjenjem duga na dobitku će biti i građani i grad Novi Sad, koji bi ostvario veliki prihod u kraćem vremenskom intervalu, a desetogodišnja agonija građana biće prekinuta. Svi oni koji žele da se izvuku iz dužničkog ropstva i potpišu aneks ugovora da će izmiriti svoje obaveze u celosti do 31. decembra 2019. godine imaće benefite, odnosno dospeli dug (dug koji nije izmiren na dan kada se potpisuje Ugovor) će im se umanjiti za 30%, a nedospeli dug (koji podrazumeva koliko će investitor biti dužan od današnjeg dana do roka isplate) za 60%“ – naglasio je Radomir Ćirilović.

Navedeno pravo imaju i vlasnici objekata koji su do dana stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, zaključili ugovor o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i ishodovali su naknadnu građevinsku dozvolu.

Zahtev za isplatu duga u celosti se podnosi na pisarnici Uprave za građevinsko zemljište i investicije u Ulici Stevana Branovačkog br. 3.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*