Grad Subotica/ Palić

S A O P Š T E NJ E

za javnost o privremenoj zabrani saobraćaja na lokalnim saobraćajnicama na Paliću

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15-dr. zakon, 9/16-US, 24/18, 41/18-dr. Zakon, 87/18, 23/19) i Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon) po projekatu postavljanja privremene saobraćajne signalizacije broj: 574-2/17 od februara 2017. godine, a na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, DIREKCIJE POLICIJE, POLICIJSKE UPRAVE U SUBOTICI, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje za period od 12.9.2019. godine do 10.10.2019. godine o privremenoj zabrani saobraćaja u sledećim ulicama na Paliću:

  1. ulica 4. jula (od raskrsnice ulica 4. jula i Sutjeske do raskrsnice ulica 4. jula i Lovačke);
  2. Lovačka ulica (od raskrsnice ulica Lovačka i Bačka do raskrsnice Lovačke ulice i ulice 4. juli);
  3. Jorgovanska ulica (od raskrsnice ulica Jorgovanska i Palmina do raskrsnice ulica Jorgovanska i Lovačka);
  4. Sutjeska ulica (od raskrsnice ulica Sutjeska i Partizanska do raskrsnice ulica Sutjeska i Rogaška);
  5. Sutjeska ulica (od raskrsnice ulica Sutjeska i Balaža Vigara do raskrsnice ulica Sutjeska i Zelengorska);
  6. Jasenovačka ulica (od raskrsnice ulica Jasenovačke i Nikole Tesle pa sve do kraja ulice tj. njen slepi deo u pravcu Horgoškog puta, a paralelno sa Rogaškom ulicom)
  7. Bačka ulica (od raskrsnice ulica Bačka i Lovačka do raskrsnice ulica Bačka i Palmina);
  8. Dubrovačka ulica (od raskrsnice ulica Dubrovačka i Creska do raskrsnice ulica Dubrovačka i Subotička).

 

Saobraćaj na gore navedenim lokalnim saobrajnicama privremeno se zatvara radi realizacije projekta za izgradnju kanalizacione mreže upotrebljenih voda u stambenom delu naselja Palić.

Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ove ulice za sve vreme trajanja radova.

sekretar Radoslav Vukelić

 

 

Radoslav Vukelić

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*