Izdavanje nalepnica za označavanje vozila osoba sa invaliditetom počinje od 12. februara

Izdavanje nalepnica za vozila osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Novog Sada počinje 12.februara, uz predaju zahteva Gradskoj upravi.  Vozila sa nalepnicama mogu koristiti besplatna parking mesta namenjena osobama sa invaliditetom.

Korisnici koji su ostvarili pravo na korišćenje nalepnice u 2017. godini podnose zahtev i fotokopiju saobraćajne dozvole. Nalepnica za označavanje vozila, preuzima se u Kancelariji za osobe sa invaliditetom, Trg slobode br. 3. (I sprat Poslovnog centra „Apolo“) u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva. Nalepnice za 2017. godinu važe do 31. marta 2018. godine, a izdavanje nalepnica za 2018. godinu počinje od 12. februara 2018. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, ili na sajtu Grada www.novisad.rs

U skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, parking mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste lica, koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a kojima su:

– oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom (najmanje 70% telesnog oštećenja)

– lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multiple skleroze

– lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%

– ratni i mirnodopski vojni invalidi

– civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti

– lica na dijalizi

Nalepnica se izdaje za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Kancelariji za osobe sa invaliditetom, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove koja se nalazi na Trgu slobode br. 1, Novi Sad. Uz zahtev se prilažu slika osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokaza: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invalidnost ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*