Kanjiža Takmičenje „Najlepši hleb“

 

Komisija za organizaciju manifestacije „Dan Svetog Stefana i Praznik novog hleba” koja se organizuje 18. avgusta 2019. godine raspisuje

KONKURS

za učestvovanje u takmičenju „Najlepši hleb”

Takmičenje „Najlepši hleb” će se održati 18. avgusta 2019. godine u okviru manifestacije „Dan Svetog Stefana i Praznik novog hleba” u Kanjiži.

Na osnovu pravila takmičenja svaki učesnik priprema hleb pre manifestacije kod kuće i snosi sve troškove pripreme.

Na takmičenje svako može da se prijavi. Potrebno je pripremljen hleb predati na dan manifestacije, 18. avgusta u jednoj od drvenih kućica ispred gradske kuće u Malom parku koje su namenjene izlaganju novog hleba (između 15.00 i 18.00 časova). Prilikom predaje popunjava se prijavni list sa sledećim podacima: 1. Ime i prezime, odnosno naziv organizacije, privatnika, 2. Tačni podaci: mesto, ulica i broj, broj telefona.

Svaki takmičar je obavezan da se pojavi kod bine neposredno pre najave rezultata u 18.45 časova.

Prijavljene hlebove ocenjuje tročlani žiri, čiji članovi ne poznaju ni ime, ni ostale podatke takmičara, samo broj pod kojim se hleb takmiči.

Na osnovu bodovanja žiri ocenjuje hlebove sa bodovima od 1 do 10 na osnovu sledećih kriterijuma: 1. kreativnost, 2. oblik, 3. opšti izgled.

Žiri hlebove ocenjuje u 18.15 časova. Nakon ocenjivanja organizatori će obeležiti svaki hleb sa imenom ili nazivom takmičara – od tada će informacija o takmičarima biti javna. Ocenjivanje hlebova vodi predsednik žirija i stara o ostvarivanju svih pravila takmičenja.

Na osnovo bodovanja, žiri može da izabere tri takmičara koji će dobiti nagradu: 1 fizičko lice, 1 organizacija ili privatnik (koji se ne bavi proizvodnjom hleba ili poslastica), 1 profesionalni pekar (privatnik koji se bavi proizvodnjom hleba).

Izabrane takmičare čekaju vredne nagrade.

Nakon ocenjivanja hlebovi će ostati u određenoj kućici. Kotizacije nema.

Ukoliko takmičari u bilo kom pogledu prekrše ova pravila, organizator ih može isključiti iz takmičenja.

Ova pravila stupaju na snagu kada ih prihvata Komisija za organizaciju, njihova promena je dozvoljena samo na način kako su doneti i važe do kraja manifestacije, odnosno do 19. avgusta 2019. godine.

Komisija za organizaciju manifestacija

 

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*