Krivične prijave protiv 162 policajca, polovina zbog korupcije

U 2020. godini policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije podneli su ukupno 146 krivičnih prijava i tri dopune krivičnih prijava protiv 210 lica, od kojih su 162 policijski službenici i drugi zaposleni u Ministarstvu (77,1 posto od ukupnog broja lica).
policija, tanjug
Foto: Tanjug/MUP, ilustracija

U toku preduzimanja mera i radnji iz svoje nadležnosti, u zavisnosti od konkretnog slučaja, ostvarena je saradnja sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, koja je podrazumevala razmenu operativnih podataka, a u određenim slučajevima i zajednički rad.

Tri krivične prijave podnete su u saradnji s drugim organizacionim jedinicama MUP-a (UKP, SBPOK, OBPOK i PU u Somboru), dok je jedna prijava podneta u saradnji s Poreskom upravom u Nišu.

Krivične prijave su podnete protiv 210 lica (mera zadržavanja je određena prema 42 lica), zbog ukupno izvršenih 273 krivičnih dela, od kojih je 157 sa elementima korupcije.

Ovo se navodi u upravo objavljenom godišnjem izveštaju Sektora unutrašnje kontrole MUP-a, u koji je “Dnevnik” imao uvid.

Navodi se da je SUK prošle godine primio u rad 6.003 dokumenta (pisana obraćanja, pritužbe, službene beleške, informacije i druga dokumenta) u kojima je ukazivano na različita nezakonita i neprofesionalna ponašanja policijskih službenika i drugih zaposlenih u ministarstvu.

Među prijavljenima najviše je policajaca opšte nadležnosti (69), a zatim onih iz saobraćajne (36) i granične policije (21)

U istom periodu, okončan je rad na proveri navoda iz 5.897 predmeta. Od navedenog broja, Sektor je neposredno proveravao navode iz 3.358 predmeta, dok je 2.539 predmeta prosleđeno na dalju nadležnost drugim organizacionim jedinicama u skladu sa odredbama Zakona o policiji i Pravilnikom o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka

– Pored podnetih krivičnih prijava, Sektor je nadležnim tužilaštvima dostavljao izveštaje, radi upoznavanja i donošenja javnotužilačkih odluka. Nakon toga, ukupno je dostavljeno 55 izveštaja – predočava se u izveštaju.

Od ukupnog broja podnetih krivičnih prijava (146), njih 144 i dve dopune krivičnih prijava su podnete protiv 162 policijska službenika i drugih zaposlenih u ministarstvu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 220 krivičnih dela, od kojih je 130 ili oko 59,1 posto s elementima korupcije.

Pojedinim krivičnim prijavama obuhvaćeno je više lica koja su izvršila više krivičnih dela. U praksi se, takođe, dešava da nakon realizacije obimne operativne obrade bude podneta samo jedna krivična prijava za više krivičnih dela. U ovim slučajevima krivično delo je konzumirano sa više radnji izvršenja krivičnih dela kao pojedinačnih događaja i u slučaju da ne postoji organizovanost kriminalne grupe, navedene radnje izvršenja bi bile samostalna krivična dela.

Među prijavljenim policijskim službenicima u 2020. godini, najviše je policijskih službenika policije opšte nadležnosti (69), a zatim pripadnika saobraćajne (36) i granične policije (21).


Na tapetu i 27 rukovodilaca

Sektor je prošle godine podneo krivične prijave i protiv 27 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Prijave su podnete protiv tri načelnika (UGP MUP-a, OKP PU u Jagodini i OP PU u Zaječaru), zatim protiv četvorice šefova Odseka i to trojice u Beogradu i jednog u Jagodini, Beogradu, dvojice pomoćnika šefa smene (DS SGP Špiljani i RCGP prema Republici Rumuniji).

Prijave su podnete i protiv tri komandira (u Preševu, Bujiću i Bujanovcu), četiri zamenika komandira i to u Smederevu, Novom Pazaru,  Somboru, Preševi i Vranju, dva pomoćnika komandira (u Medveđi i Obrenovcu); kao i protiv dve vođe smene, pet vođa sektora, rukovodioca Grupe za suzbijanje kriminala u PS Preševo PU u Vranju i vođe tima borbenog vozila u Žandarmeriji.


Od ukupnog broja prijavljenih krivičnih dela s elementima korupcije (157), policijski službenici i drugi zaposleni u Ministarstvu su izvršili 130 krivičnih dela (82,8 posto), dok su građani izvršili 27 krivičnih dela.

Pored policijskih službenika i drugih zaposlenih u ministarstvu, krivičnim prijavama su obuhvaćeni i građani kao izvršioci koruptivnih krivičnih dela. U konkretnim istragama, među prijavljenim građanima bilo je i pripadnika Vojske Srbije i zdravstvenih radnika, koji su bili saizvršioci u izvršenju krivičnih dela, na osnovu čega je Sektor, u takvim slučajevima, po nalogu tužioca, podnosio krivične prijave i protiv njih.

Borba protiv korupcije predstavlja jedan od strateških zadataka sektora, u skladu s dokumentom pod nazivom „Analiza rizika u istraživanju i procesuiranju korupcije“, izrađenim u okviru projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje kapaciteta pravosuđa i policije (PACS). S tim u vezi, Sektor je u 2020. godini najviše krivičnih prijava podneo za krivična dela zloupotreba službenog položaja (99 ili 63,1 posto od ukupnog broja koruptivnih krivičnih dela).

Od ukupnog broja prijavljenih krivičnih dela sa elementima korupcije, policijski službenici i drugi zaposleni u Ministarstvu su izvršili 130 krivičnih dela (82,8 posto), a građani 27 krivičnih dela.

 

IZVOR:DNEVNIK

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*