Mihalj Njilaš na svečanom otvaranju projekta državne mature

Projekat pod nazivom „Unapređivanje obrazovanja kroz uvođenje završnih ispita na kraju srednjeg obrazovanja” danas je svečano predstavljen obrazovnoj zajednici, javnosti i medijima. Ovaj projekat, koji finansira Evropska unija, pokrenut je početkom tekuće godine i njegov cilj je da podrži izradu savremenog i efikasnog obrazovnog sistema na teritoriji Republike Srbije, koji će doprineti izgradnji društva zasnovanog na znanju.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kao i Pedagoški zavod Vojvodine aktivno učestvuju u sprovođenju projekta na teritoriji AP Vojvodine. Za članove Odbora za upravljanje projektom, između ostalih, izabrani su i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar resornog sekretarijata – Mihalj Njilaš, kao i direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine – Janoš Puškaš.

Povodom svečanosti, Mihalj Njilaš pohvalio je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, s ministrom Mladenom Šarčevićem na čelu, zbog smelosti i energije uložene u sprovođenje reformi.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar, na panel diskusiji, izložio je i stavove o važnosti sprovođenja državne mature na teritoriji AP Vojvodine, gde je sistem obrazovanja i vaspitanja jedinstven.

„Zahvaljujući Ustavu i zakonima, nacionalne manjine imaju pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku, ne samo na teritoriji pokrajine, već i na teritoriji cele države. U Vojvodini osim na srpskom jeziku, nastava u srednjim školama izvodi se na pet jezika – mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom. Treba na vreme pripremiti priručnike i kompletan materijal za polaganje državne mature i na jezicima nacionalnih manjina.”

Polaganje državne mature ulazi u obrazovni sistem u maju, odnosno u junu 2021. godine, čemu prethodi probno polaganje mature u martu 2021. godine. Državna matura namenjena je učenicima koji tada završavaju treću ili četvrtu godinu srednjeg obrazovanja.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević smatra da ima dovoljno vremena da se sprovedu potrebne pripreme do tada. Prilikom svečanog otvaranja projekta izjavio je: „Ovo je jedan bitan momenat, smatram da smo opravdali sve ono što je do sada uloženo u razvoj obrazovanja. Važno je da se dobro pripremimo za predstojeće radove i da kažemo šta nam treba. Ne moramo da se držimo nijednog poznatog modela, u mogućnosti smo da razvijemo sopstveni, u koji ćemo uključiti i elemente nacionalnih kultura. Cilj je da društvo dobije mnogo bolje obučene mlade ljude za život.”

Pošto je proces pripreme za uvođenje državne mature kompleksan i zahtevan, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice nastojaće da pruži pomoć u organizaciji i realizaciji probnog testiranja, prevođenju različitih materijala na jezike nacionalnih manjina i posredovanju u komunikaciji s školama, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima prema potrebi.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*