Nastavljaju se radovi na izgradnji Narodnog pozorišta

Odluka o dodeli ugovora za nastavak radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji zgrade Narodnog pozorišta Subotica doneta je u ponedeljak, a ugovor u vrednosti od oko 500 miliona dinara dodeljen je GP „Morava In“ d.o.o. iz Kruševca. Izborom izvođača radova za naredne faze izgradnje pozorišta, završena je javna nabavka koja je, uz prethodne dve obustave, trajala gotovo 10 meseci.

Trenutno je toku zakonski rok od 10 dana za podnošenje žalbi, nakon čega će uslediti potpisivanje Ugovora i uvođenje odabranog izvođača u posao, koji će na raspolaganju imati 300 kalendarskih dana za završetak radova koji su predviđeni VII i VIII/0 fazom na izgradnji zgrade Narodnog pozorišta.

Pod VII fazom podrazumeva se završetak radova na starom delu objekta, kao i zatvaranje svih otvora, završetak fasade na novom delu objekta i uklanjanje gradilišne ograde, a VIII/0 faza podrazumeva izvođenje radova na svim instalacijama, kao i završetak dela građevinsko-zanatskih radova unutar novog dela objekta – navode iz Sekretarijata za investicije i razvoj Grada Subotica.

Nakon što se izvedu ovi, iz Sekretarijata kažu da će u potpunosti biti završeni radovi na starom delu objekta, kao i da će u velikoj meri biti završeni građevinski radovi, dok predstoji posao na instalaterskim i enterijerskim radovima.

Posle završetka kompletno svih unutrašnjih instalacija, enterijera, liftova, audio i video sistema, kompletiranja protivpožarnih sistema, trafo stanice i drugih, prelazi se na scensku tehniku, rasvetu i mehaniku velike sale. Potom slede radovi na pratećim i komercijalnim prostorijama prema Korzou i na kraju radovi na Koncertnoj dvorani – poručuju iz Sekretarijata za investicije i razvoj, napominjujući da će dalji radovi na izgradnji Narodnog pozorišta zavisi od priliva finasijskih sredstava.

Za VII fazu radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji zgrade Narodnog pozorišta sredstva su obezbeđena 2017. godine, kada je potpisan ugovor između Uprave za kapitalna ulaganja i Grada Subotice, u visini od 223 miliona dinara. U oktobru prošle godine, Grad Subotica je raspisao javnu nabavku za VII fazu radova, ali je ona u decembru obustavljena, zbog toga što su sve tri ponude tadašnjih ponuđača bile neprihvatljive.

Ove godine, Ugovorom o prenosu sredstava između Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Grada Subotica obezbeđeno je još 166,9 miliona dinara, koliko je izdvojilo i Ministarstvo kulture i informisanja, dok je Grad Subotica za VIII/0 fazu obezbedio 37,7 miliona dinara iz gradskog budžeta. Kako sredstva iz 2017. godine predviđena za VII fazu radova nisu bila utrošena, raspisana je objedinjena javna nabavka krajem aprila za VII i VIII/0 fazu. Međutim, ovaj tender takođe je bio obustavljen zbog toga što naručilac nije pribavio ni jednu prihvatljivu ponudu.

Krajem juna, Grad Subotica je pokrenuo pregovarački postupak sa onim ponuđačima koji su učestvovali u prethodnom otvorenom postupku, kako bi svoje ponude dopunili i tako ih učinili prihvatljivim.

Komisija za javne nabavke konstatovala je da su pristigle dve blagovremene ponude ponuđača „Jadran“ d.o.o iz Beograda i GP „Morava In“ d.o.o. iz Kruševca, kao i jedna neblagovremena ponuda „K.E.SZ. International“ d.o.o iz Beograda. Pošto su ponude prva dva ponuđača okarakterisane kao prihvatljive, ušlo se u postupak pregovaranja, te je nakon tri kruga pregovora smanjena cena oba ponuđača. Primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“ za izbor je predložen ponuđač GP „Morava In“ d.o.o. iz Kruševca, što je Grad prihvatio dodelivši mu ugovor u visini od 429 miliona dinara bez PDV-a.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*