Neodložno i hitno dostaviti dokaze o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pozvalo je danas grupu nevladinih organizacija, koje su iznele tvrdnje o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite, da neodložno i hitno dostave jasne dokaze o tim navodima.

 

Iznošenje paušalnih tvrdnji o ovako ozbiljnom kršenju zakona i standarda, bez toga da su nevladine organizacije dostavile nadležnim organima jasne dokaze, krajnje je neodgovorno i neozbiljno, sa jasnim ciljem urušavanja sistema socijalne zaštite i uznemirenja javnosti.

 

Ministarstvo ukazuje da su svi oblici nasilja i zlostavljanja strogo zabranjeni i da je neophodno da svi koji imaju saznanja o tome prijave takve slučajeve i dokaze Inspekciji socijalne zaštite ovog ministarstva ili nadležnom pokrajinskom sekretarijatu.

 

U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo redovno sprovodi inspekcijske nadzore u kojima utvrđuje i kontroliše uslove života i zaštitu korisnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj, kao i primenu standarda od strane zaposlenih koji se odnose na kompletnu zaštitu korisnika.

 

Tokom 2020. i 2021. godine sprovedena su 163 inspekcijska nadzora i utvrđeno je da  ustanove za smeštaj u određenim slučajevima nisu ispunjavale strukturalne standarde u pogledu broja i strukture zaposlenih i prostora i opreme. U navedenom periodu nije utvrđena pojava nasilja nad korisnicama i njihovog zlostavljanja.

 

Ministarstvo ukazuje da je, pored ostalog, Zaštitnik građana od početka 2021. godine u svojstvu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obišao šest ustanova socijalne zaštite i nije imao ozbiljne primedbe na njihov rad i zaštitu prava korisnika na smeštaju.

 

U martu ove godine, delegacija Komiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope je obišla dve ustanove socijalne zaštite i u preliminarnom izveštaju nije navela primedbe na poštovanje ljudskih prava korisnika u periodu epidemije.

 

Ministarstvo naglašava da se u ustanovama socijalne zaštite primenjuju standardi koji su propisani Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

 

U okviru normativnih aktivnosti, Ministarstvo teži ka unapređenju sistema socijalne zaštite i usluga.

 

U proceduri je Nacrt zakona o zaštiti prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, koji treba da unapredi položaj korisnika usluga privremenog smeštaja, bez diskriminacije, pod ravnopravnim uslovima, uz aktivno, efektivno i informisano učešće svih lica koja učestvuju u donošenju odluka koje utiču na život i prava korisnika, u skladu sa pristupom zasnovanim na ljudskim pravima.

 

Između ostalog, Zakonom se definišu zabranjena ponašanja u sistemu socijalne zaštite, što je do sada bilo definisano podzakonskim aktima.

 

Pored ostalog, u toku je i proces donošenja Strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period od 2021-2026.godine, čiji cilj je ostvarivanje prava na život u zajednici korisnika socijalne zaštite kroz procese deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije.

 

 

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*