Održana 23. sednica Skupštine opštine Šid

Na sednici Skupštine opštine Šid, održanoj u sredu, 19. septembra, odbornici lokalnog parlamenta usvojili su Izveštaj o ostvarenju prihoda i primanja i izvršenju rashoda i izdataka Odluke o budžetu Opštine Šid u periodu od 1. januara do 30.juna tekuće godine.

Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Šid za 2018. godinu. Odbornici Skupštine opštine Šid doneli su i Odluku o dugoročnom zaduživanju Opštine Šid za finansiranje kapitalnih projekata, te usvojili izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi Opštine Šid za 2018. godinu. Doneta je Odluka o merama za zaštitu od buke u životnoj sredini kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije šidske opštine.

Odbornici su doneli Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu. Na sednici Skupštine usvojeni Izveštaji o realizaciji godišnjih Programa poslovanja JKP Javna rasveta, Standard, Vodovod i Zavod za urbanizam za period od 1. januara do 30 juna 2018. godine, te dopune programa JKP Javna rasveta, Vodovod i Standard. Na sednici lokalnog parlamenta za direktora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam, po sprovedenom konkursu, imenovan je, na period od četiri godine, Milan Jandrić.

Izvor: Opština Šid

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*