Održana 27. sednica Skupštine grada Subotice

Na 27. sednici Skupštine grada, održanoj danas u Velikoj većnici Gradske kuće, doneta su rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja 13 javnih i javno komunalnih preduzeća za 2020. godinu. Među 50 tačaka dnevnog reda, koliko ih je ukupno usvojeno, donete su i Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu, Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice i Odluka o ostvarivanju prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za prvo i drugo dete.

Donete su i odluke o davanju saglasnosti na programe poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ i Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“, Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa grada Subotice za 2019. godinu i Odluka o donošenju Plana generalne regulacije II za zonu „Mali Bajmok“ i delove zona „Novo Selo“, „Gat“ i „Ker“.

Odbornici su izglasali i Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora između postojeće i planirane trase železničke pruge Beograd – Subotica u Aleksandrovu, Odluku o izradi Izmene dela Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću i Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za uređenje i izgradnju verskih kompleksa  i komercijalnih sadržaja pored Senćanskog puta.

Usvojena je i Odluka o  izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Subotice, kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi i Odluka o pokretanju postupka za realizaciju javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Subotica, u kome ZU „Apoteka“ Subotica trenutno obavlja farmaceutsku delatnost.

Donet je i Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2020. godinu, a doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele  dece i omladine sa finansijskim pokazateljima za 2020. godinu.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*