Organizovane posete učenika reciklažnim dvorištima i gradskoj deponiji

Podgorica – U saradnji gradskih preduzeća Čistoća i Deponija, uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, organizovana je poseta učenika osnovnih i srednjih škola reciklažnim dvorištima i gradskoj deponiji.

Poseta je organizovana u susret obeležavanja najznačajnijeg ekološkog datuma u Crnoj Gori – 20. septembra, Dana ekološke države Crne Gore.

Učenici OŠ ’’Milorad Musa Burzan’’ i članovi Odreda izviđača Stara Varoš, posetili su reciklažno dvorište u Ulici Iva Vizina na Zabjelu, dok je poseta učenika OŠ ’’Božidar Vuković Podgoričanin’’ organizovana na reciklažnom dvorištu u Ulici Husinskih rudara na Koniku.

Učenici su, zajedno sa nastavnicama, bili u prilici da obiđu prostore reciklažnih dvorišta, gde su im predstavnici Čistoće i Ministarstva govorili o važnosti reciklaže i pravilnog odlaganja otpada, a kroz praktične primere selektovanja otpada pokazali su koje vrste otpada se mogu odlagati na ovim prostorima.

Reciklažno dvorište u Ulici Husinskih rudara na Koniku posetili su i učenici Gimnazije ’’Slobodan Škerović’’ sa profesorima.

Gimnazijalci su nakon dvorišta obišli i prostor gradske deponije, gde su predstavnici Deponije govorili o pogonima u kojima se vrši odlaganje i tretman pojedinih vrsta otpada: sanitarne kade – u kojima se vrši odlaganje komunalnog otpada; Regionalni reciklažni centar za čvrsti komunalni otpad – najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina; pogon za tretman vozila van upotrebe – koji poseduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada, kao i kolektor za pročišćavanje ocednih voda iz sanitarnih kada.

Podgorički osnovci i srednjoškolci pokazali su izuzetno visok nivo svijesti o značaju zaštite životne sredine, kao i spremnost da ličnim primerom pokažu koliko je bitno da svako od nas da svoj doprinos zaštiti životne sredine.

Glavni grad i Ministarstvo kroz brojne aktivnosti rade na podsticanju podizanja ekološke svesti građana, a najmlađi su svakako budućnost svakog društva i nosioci razvoja, zbog čega ćemo sa sličnim aktivnostima nastaviti i u narednom periodu.

Uključivanjem što većeg broja građana u sistem primarne selekcije, kao i uz prihvatanje poštovanja mesta predviđenih za pravilno odlaganje otpada, zajedno ćemo doprineti da ružne slike nepropisno odloženog otpada postanu prošlost na našim ulicama, obalama reka, u parkovima i sl.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*