Pašalić: Povređena prava naredbom o obaveznoj vakcinaciji vojske

Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije

Zaštitnik građana konstatovao je nedostatke u radu Ministarstva obrane u pogledu naredbe o obaveznoj vakcinaciji profesionalnih pripadnika Vojske Srbije protiv kovida 19, objavio je Vojni sindikat Srbije (VSS), prenoseći obaveštenje Zaštitnika o završetku postupka po pritužbi VSS.

Zaštitnik građana je, postupajući po pritužbi VSS, utvrdio da se nedostaci u radu Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije ogledaju u tome što je naređenjem Generalštaba Vojske Srbije od 10. maja 2021. godine i aktom Uprave za logistiku „naređena obavezna imunizacija“ protiv kovida 19 profesionalnih pripadika VS koji nisu vakcinisani i da je „organizovano sprovođenje obavezne vakcinacije“ u skladu sa tim aktima.

Takvo postupanja Ministarstva, odnosno Generalštaba VS, „imalo je za posledicu višestruku povredu principa dobre uprave koji se ogledaju u povredi prava na poštovanje zakona“, navodi se u obaveštenju Zaštitnika dostavljenom Vojnom sindikatu Srbije koji je taj sindikat prosledio medijima.

Organizovanjem obavezne imunizacije profesionalnih pripadnika VS potupljeno je „protivno obavezujućim normama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je regulisano koje kategorije stanovništva i pod kojim uslovima se mogu obavezno vakcinisati i povredi prava na nepovredivost fizičkog ipsihičkog integriteta“ pripadnika VS „koji su obavezani da prime vakcinu bez obzira na to da li pristaju na takvu meru zdravstvene zaštite“.

Zaštitnik je, kako se navodi u dopisu Vojnom sindikatu, upotio preporuku da otkloni te nedostatke i da u roku od 60 dana obavesti kancelariju omudsmana o postupanju.

U odgovoru Ministarstva se navodi da su „u pitanju komandni, a ne upravni akti, koji se ne mogu poništavati“, ali du oni bili oročeni do 6. juna 2021. godine, a da su u međuvremenu prestali da važe.

Ministarstvo je Zaštitniku ukazalo i da se u pogledu preporuke da se prestane sa obaveznom vakcinacijom „više ne sprovode nikakve aktivnosti“ koje se odnose na oobaveznu imunizaciju pripadnika VS.

Istovremeno, Ministarstvo je navelo da će ubuduće, ukoliko smatra da za takvim postupanjem postoji potreba, obaveznu imunizaciju sprovoditi „u skladu sa odsredbama 32-33. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti“.

Zaštitnik je konstatovao kako su se, na osnovu primljenog obaveštenja iz Ministarstva, stekli uslovi da se postupak okonča, navedeno je u obaveštenju.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*