Prijava divljih deponija putem mobilnih telefona

NOVI SAD –

Jedan od najvećih problema naše zemlje u borbi za zdraviju životnu sredinu predstavlja veliki broj divljih deponija. Sem ministarstva za zaštitu životne sredine i pokrajinskog sekretarijata iz te oblasti, kao i nevladinog sektora, u borbu se uključilo i Ministarstvo poljoprivrede.

Uprava za poljoprivredno zemljište koja posluje pri Ministarstvu poljoprivrede razvila je softver za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema koji obuhvata sve informacije o poljoprivrednom zemljištu širom Srbije.

saniranje divlje deponije

Izvor: RTV (Martin Martinov)

Aplikacija je naročito prilagođena korišćenju putem mobilnih telefona, gde građani potpuno anonimno imaju mogućnost da, sem nezokonitosti koje primete posebno na zemljištu u državnom vlasništvu, posetom internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište, prijave i divlje deponije.

Jednim klikom na mobilni telefon građani mogu da odrede geolokaciju deponije, prilikom čega ne moraju da znaju katastarski broj parcele, a informacije uz mogućnost slanja fotografija, za nekoliko sekundi stižu Upravi.

Direktor Uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić istakao je da je ovo pravi primer kako digitalizacija može da pospeši rad ovog organa i ocenio prve rezultate rada pomenute aplikacije.

„U toku nepuna dva meseca, je pristiglo oko 180 prijava, od toga se dve trećine odnosi na divlje deponije na poljoprivrednom zemljištu, i državnom i privatnom, a ostalo se odnosi na uzurpaciju poljoprivrednog zemljišta“ rekao je Lakić.

Odlaganje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu je zabranjeno i kazne se kreću od 25 hiljada dinara za fizička lica do milion dinara za pravna lica plus sankcija istavljanje dotičnog gazdinstva u pasivan status.

U čijoj je nadležnosti uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta i ko plaća nastale troškove Lakić je precizirao.

Uklanjanje divlje deponije je nadležanost jedinica lokalne samouprave. Ukoliko se identifikuje ko je formiralo deponiju na licu mesta, to lice bi trebalo da je ukloni po nalogu inspektora u određenom roku. To može da učini i lokalna samouprava na teret počinioca.

Prvi rezultati rada ove aplikacije ohrabruju, a nama ostaje da se nadamo da će zajedničkim akcijama Uprave za poljoprivredno zemljište i poljoprivrednih inspekcija broj divljih deponija biti u narednom periodu smanjen na najmanju moguću meru.

 

 

IZVOR:RTV

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*