Privremena zabrana saobraćaja na lokalnim saobraćajnicama

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“ br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15-dr. Zakon, 9/16-US, 24/18, 41/18-dr. Zakon, 87/18, 23/19 i 128/20) i Zakona o putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon) po projektu postavljanja privremene saobraćajne signalizacije broj: E-8/21 od juna 2021. godine, a na osnovu prethodnog pribavljenog mišljenja MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, DIREKCIJE POLICIJE, POLICIJSKE UPRAVE U SUBOTICI, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u ulici Jožefa Hegediša, i to od raskrsnice sa Krfskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Obala Vermeš Lojoša na Paliću, u periodu od 26.07.2021. godine do 15.10.2021. godine.

 

Razlog zatvaranja predmetne lokacije je izgradnja parking prostora i trotoara.

 

Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ovih ulica za sve vreme trajanja radova.

 

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*