Program prekogranične saradnje

U okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, opština Kula je zajedno sa opštinom Kaloča iz Mađarske napravila projekat pod nazivom „Stare navike u novoj odeći“. Osnovni cilj je jačanje saradnje, smanjivanje nejednakosti između regiona i podrška optimalnom ekonomskom razvoju, baveći se pre svega svakodnevnim životnim pitanjima, negovanjem tradicije i dobrih komšijskih odnosa.

U sklopu ovog projekta na teritoriji opštine Kula biće održane dve manifestacije: „Dani krsturske paprike“ 25. i 26. avgusta u Ruskom Krsturu i „Dani tradicije“ u Kuli, 01. i 02. septembra. Takođe, u narednom periodu planirane su i druge projektne aktivnosti uključujući dve radionice (u Srbiji i Mađarskoj), studentski kamp, festival paprike u Kaloči, veslanje kanuima od Kaloče do Kule, zatvarajući događaj i objavljivanje knjige koja upoznaje javnost sa celokupnim projektom. Otvarajuća konferencija bila je u Kaloči 20.avgusta 2018.godine.

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija) je inicijativa u okviru finansijskog okvira Evropske unije za period 2014 – 2020. godine, u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Na osnovu sistema „zajedničkog upravljanja“ država učesnica – Mađarske i Srbije, Program finansira i podržava projekte saradnje neprofitnih organizacija koje se nalaze u Programskoj oblasti, uključujući mađarske županije NUTS III nivoa Čongrad i Bač-Kiškun i srpske okruge koji su ekvivalentni NUTS III nivou: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Centralni Banat, Južni Banat i Srem.

Program podržava razvoj stabilnog regiona okrenutog saradnji, kao i unapređivanje sveukupnog kvaliteta života u pograničnom regionu. On omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve države, neguje zajednički identitet i kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona, te doprinosi održivosti i bezbednosti životne sredine.

Izvor: Opština Kula

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*