SUBOTA 26.01.2019
05:55 REKLAME, PROMO I NAJAVE
06:00 KALENDAR
06:05 IMPRESUM,PROMO KAMENDIN
06:55 REKLAME, NAJAVA PROGRAMA
07:00 KUVAJMO ZAJEDNO JR 2
07:20 IMPRESUM REKLAME, PROMO I NAJAVE
08:00 SERIJA , BALKANSKI DNEVNIK , HARMONIJA 1
09:30 VTV 2
10:00 NAJNOVIJE VESTI
10:02 GRADOVI VOJVODINE SR MITROVICA II
11:06 HEDONIST ZELENO ZVONO
11:26 HEDONIST – NAKIT,RECEPTI KAMENDIN, MARKETING
12:00 NAJNOVIJE VESTI
12:05 NAŠ GOST R
13:00 A ŠTA SAD 3554
13:49 SPOT, MARKETING
14:00 VESTI
14:10 NEOBIČNE ŽENE- LJUBICA KRNJAJIĆ
15:08 A ŠTA SAD – PSIHOLOGIJA NOVCA
15:54 ŽSN BAKA SOKA
16:18 INTERMECO, MARKETING
16:30 BALKANSKI DNEVNIK
17:00 ZLATNO ZRNO
18:05 ŽSN – CRVENKA
18:34 ŽSN MORKOV SALAŠ, MARKETING
19:00 BALKANSKI DNEVNIK
19:30 PIHTIJADA
19:53 KUPUSIJADA
20:20 RAVNICA
21:30 ZLATNO ZRNO R
22:30 SERIJA , MARKETING
23:00 BALKANSKI DNEVNIK
23:30 KATEDRALE 1
00:25 PETROVA KUĆA
00:50 RECEPTI KAMENDIN
01:00 LONDON REPORTAŽA
01:25 OHRID REPORTAŽA
01:42 SARAJ HAREM
02:17 KATEDRALE 2
03:10 CRVENKA R
03:39 SU WINTER FEST
03:55 MARKETING
04:00 BALKANSKI DNEVNIK
04:30 SERIJA
05:00 MERIDIJANIMA