Saopštenje lokalnog ombudsmana Grada Subotice

 

Našoj kancelariji obratio se roditelj osobe sa invaliditetom, odnosno slepog lica, sa problemom da jedan od poznatih ugostiteljskih objekata, nije omogućio i dozvolio pristup u sam objekat sa psom vodičem, na koji način je isti direktno povredio odredbe Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča („Službeni glasnik RS“, br. 29/15). Po našem mišljenju radilo se o nepoznavanju propisa koji reguliše ovu oblast, a ne o namernoj diskriminaciji, jer verujemo da ni jedan ugostitelj nema nameru da ograničava prava osobama sa invaliditetom, te ovim putem želimo da upoznamo, kako ugostiteljske objekte, tako i širu javnost, sa pravima osoba sa invaliditetom koje se kreću sa psima vodičima.

Kretanje je univerzalna ljudska potreba. Osobe sa oštećenim vidom i druga invalidna lica, suočavaju se sa brojnim izazovima prilikom kretanja. Upotreba posebno dresiranih pasa vodiča (koji poseduju odgovarajuću ispravu) u mnogome olakšava kretanje ovim osobama.

U Republici Srbiji je 2015. godine donet Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, koji utvrđuje prava osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru, koje se odnosi, između ostalog, na korišćenje ugostiteljskih objekata, svih objekata u javnoj upotrebi (objekti u oblasti: obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma i drugih delatnosti). Donošenjem ovog zakona, obezbeđuje se ostvarivanje osnovnih načela koja se odnose na uživanje ljudskih prava, a naročito zabranu diskriminacije i uvođenje posebnih mera radi postizanja pune ravnopravnosti osobama sa invaliditetom. Takođe, ovim zakonom propisane su prekršajne i novčane kazne za nepoštovanje ovog zakona.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*