Sastalo se veće RCERO Ljubljana

U sredu, 31. marta, održan je dopisni sastanak članova Saveta RCERO LJUBLJANA.

Članovi su bili na sastanku, što zbog epidemiološke situacije koja se vrši dopisno, računa o cenama usluga komunalnog tretmana određenih vrsta komunalnog otpada i odlaganja ostataka od prerade ili odlaganja otpada do 2021. godine. Dopisna sesija je bila prisustvovalo je 36 opština koje su članice Saveta RKVM LJUBLJANA, što predstavlja 98,54% učešća.

Od početka rada 2016. godine, u RCERO Ljubljana uključeno je 37 opština, a danas RCERO Ljubljana obrađuje mešoviti komunalni otpad sa područja 57 opština i odvojeno sakuplja biorazgradivi otpad sa područja 18 opština. Pored 40 opština, članovi Saveta RCERO LJUBLJANA koji uključuje 7 opština Ljubljanskog holdinga i 33 opštine koje su JP VOKA SNAGA dale koncesiju za obavljanje javne usluge prerade određenih vrsta komunalnog otpada i odlaganja ostataka preradu ili odlaganje komunalnog otpada, u RCERO Ljubljana obrađujemo i mešoviti komunalni otpad za 17 opština,koji komunalni otpad dovode na preradu na osnovu zaključenih privremenih ugovora, za period do uspostavljanja koncesijskog odnosa ili na osnovu dugoročnog ugovora. Postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada u RCERO Ljubljana neprestano rade i obezbeđuju redovno i kontinuirano tretiranje celokupnog komunalnog otpada.

Izmenom Pravilnika o tretmanu komunalnog otpada i odlaganju ostataka od prerade ili odlaganja komunalnog otpada Grada Ljubljane, sada je utvrđen jednogodišnji obračunski period. Ostale opštine članice Saveta RCERO LJUBLJANA u svojim uredbama u vezi sa obračunskim periodom pozivaju se na primenu pomenute uredbe grada Ljubljane. Pružalac javnih komunalnih usluga ponovo će jednom godišnje pripremiti studiju i podneti je na razmatranje Savetu RCERO LJUBLJANA. Smanjivanje obračunskog perioda na godinu dana znači da je lakše prilagoditi cene promenama na tržištu u oblasti tretmana otpada i promenama potrošačkih cena, koje se uzimaju u obzir u cenama komunalnih komunalnih usluga.

Na osnovu Studije o cenama komunalnih usluga za tretman određenih vrsta komunalnog otpada i odlaganje ostataka prerade ili odlaganja komunalnog otpada u RCERO Ljubljana za 2021. godinu, članovi Saveta RCERO LJUBLJANA potvrdili su predloženu izmenu cene usluga za 2021. godinu.

Promenjene cene predstavljaju 9,9% veće troškove komunalnih usluga za tretman i odlaganje komunalnog otpada. Za partnerske opštine i opštine u kojima JP VOKA SNAGA takođe pruža usluge sakupljanja komunalnog otpada, ovaj efekat je manji i iznosi 6,6%. Promena cena znači da se na prosečnoj uplatnici korisnika u ovim opštinama prosečni mesečni trošak po domaćinstvu povećava za 0,70 evra (sa trenutnih 10,53 evra na 11,23 evra) ili za 0,24 evra po osobi (sa trenutnih 4, 02 EUR do 4,26 EUR).

Uprkos promeni cena, JP VOKA SNAGA ostaje jedan od jeftinijih pružalaca javnih usluga upravljanja otpadom u Sloveniji, a istovremeno uspostavlja kvalitetne usluge po visokim standardima sa najsavremenijom tehnologijom u Evropi.

Cene stupaju na snagu 1. aprila 2021.

 

 

GRAD LJUBLJANA

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*