Srbija posvećena borbi protiv droge

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar danas je, na 62. sednici Komisije za opojne droge (CND) u bečkom sedištu UN, istakao da srpska vlada sprovodi sveobuhvatnu politiku uravnoteženih, integrisanih, sveobuhvatnih, multidisciplinarnih i naučno-dokazanih pristupa problemu s drogama, pri tome poštujući ljudska prava, rodnu ravnopravnost, slobode i bezbednost.

„Posebno želimo da istaknemo napore Vlade Srbije i predsednika Srbije za sveobuhvatan pristup prevenciji upotrebe droga, posebno među mladima. U skladu s tim, Vlada Srbije je 2018. godine osnovala ministarsku Komisiju za prevenciju upotrebe droga u školama, koja u svom delovanju ima sveobuhvatan pristup, zasnovan na naučnim dokazima i standardima za prevenciju, u cilju podizanja svesti mladih o štetnim posledicama upotrebe droga, jačanju samopouzdanja, pružanju otpora vršnjacima koji koriste drogu, pronalaženju alternativa i stvaranju pozitivnih primera“, rekao je Lončar.

 

On je istakao da je Komisija od septembra 2018. do februara 2019. organizovala interaktivne edukativne tribine koje su obuhvatile 31.057 učenika, 5.459 nastavnika i 1.501 roditelja.

Ministarstvo zdravlja je uz podršku Komisije za prevenciju upotrebe droga u školama, uputilo inicijativu Ministarstvu pravde za izmene krivičnog zakonika koje se odnose na oštrije kazne za prodaju droge maloletnicima, kao i za zloupotrebu maloletnika u posredovanju u prodaji droge.

Tokom obraćanja, ministar je posebno naglasio da se Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga u Republici Srbiji za period od 2014-2021. zasniva na pet osnovnih stubova: smanjenje ponude droga, smanjenje potražnje, međunarodnoj saradnji u oblasti droga, koordinaciji i istraživanju, monitoringu i evaluaciji.

Ministar zdravlja apostrofirao je mere i aktivnosti koje Ministarstvo zdravlja preduzima u ovoj oblasti.

Komisija se, kako je dodao, zalaže i za pooštravanje kaznene politike za proizvodnju i prodaju droge, posebno za povratnike krivičnih dela povezanih sa proizvodnjom i prodajom droge, i prema licima koja nude i prodaju drogu maloletnicima i zloupotrebljavaju ih u posredovanju za prodaju droge.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u 2018. godini je povećan broj zaplena, posebno kokaina, heroina i tableta sa psihoaktivnim supstancama, preneo je Lončar, dodajući da je zaplenjeno ukupno 3,9 tona droge – 3,6 tona marihuane, 37 kilograma heroina, 13 kilograma kokaina i 54 kilograma amfetamina.

Broj učinilaca krivičnih dela za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga bilo je, 180, za krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga 1.068, a za omogućavanje uživanja opojnih droga 19.

Ministarstvo zdravlja, kako je podvukao, uz podršku Komisije za prevenciju upotrebe droga u školama, uputilo je inicijativu Ministarstvu pravde za izmene krivičnog zakonika koje se odnose na oštrije kazne za prodaju droge maloletnicima, kao i za zloupotrebu maloletnika u posredovanju u prodaji droge.

On je naglasio da Vlada Srbije nastoji da sprovodi sveobuhvatnu politiku droga kroz primenu uravnoteženih, integrisanih, sveobuhvatnih, multidisciplinarnih i naučno-dokazanih pristupa problemu sa drogama, poštujući ljudska prava, rodnu ravnopravnost, slobode i bezbednost.

„Politika prema drogama se ostvaruje kroz uravnotežen pristup – kako kroz zaštitu zdravlja, tako i kroz povećavanje bezbednosti pojedinca i društva u celini. Uravnotežen pristup prema politici droga u Srbiji sprovodi se kako na jačanju kapaciteta i usluga u oblasti lečenja, smanjenju rizika od mortaliteta povezanog sa upotrebom droge, infektivnih bolesti povezanih sa upotrebom droge i sprečavanju štetnih posledica od upotrebe novih psihoaktivnih supstanci, tako i na oštrim merama kaznene politike za nezakonito uzgajanje i proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, nedozvoljenu trgovinu tim supstancama i prekursorima, korupciju i druge oblike organizovanog kriminala i pranje novca“, objasnio je Lončar.

Ministar je ukazao da je Ministarstvo zdravlja nacionalna kontakt tačka za praćenje situacije u oblasti droga u Srbiji, te da se praćenje sprovodi kroz kontinuirano prikupljanje, obradu i analizu podataka o drogama na nacionalnom nivou.

Podatke o situaciji u oblasti droga, Ministarstvo zdravlja prikuplja, a analizira u saradnji sa svim relevantnim ministarstvima i institucijama u Srbiji, civilnim društvom i naučnom zajednicom, u skladu sa rezultatima analize, Ministarstvo predlaže mere koje su najefikasnije za smanjenje rizika od zloupotrebe droga.

Lončar je preneo da je Ministarstvo zdravlja osnovalo i Sistem za rano upozoravanje o novim psihoaktivnim supstancama.

„Kao rezultat saradnje sa svim institucijama u Republici Srbiji i međunarodnim organizacijama, Ministarstvo zdravlja je u poslednjih godinu dana Listu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci uključilo 15 novih supstanci, među kojima i supstance koje su predložene za razmatranje na 62. sednici CND – u pitanju je pet fentanila, četiri sintetička kanabinoida, jedan supstituisani katinon i tramadol“, objasnio je ministar dodajući da je spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu s konvencijama UN.

Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama zasniva se, kako je rekao, na sve tri konvencije UN i EU direktivama, a izmene i dopune Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama usvojene su jula prošle godine.

U obraćanju na konferenciji na kojoj učestvuju visoki predstavnici iz više od 100 zemalja sveta, Lončar je najavio da će Srbija u saradnji sa Islandom i Pompidu grupom Saveta Evrope19. marta prikazati Program za prevenciju upotrebe droga kod učenika osnovnih škola, koji sprovodi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom omladine i sporta.

Na tom skupu biće prikazani program za prevenciju koji kroz kontinuirani rad sa učenicima nastoji da kroz sport i edukaciju utiče na smanjenje rizičnog ponašanja mladih.

„Program za prevenciju upotrebe droga kroz kontinuirani rad sa učenicima nastoji da kroz sport i edukaciju utiče na smanjenje rizičnog ponašanja mladih. Cilj programa je da se na taj način mladima obezbedi pravilan psihofizički razvoj, kroz jačanje njihovog samopouzdanja i sposobnosti da pruže otpor negativnim uticajima okoline“, zaključio je Lončar u obraćanju na sednici u Beču.

CND je osnovana Rezolucijom Ekonomskog i socijalnog saveta (ECOSOC) UN 1946. godine, kako bi pomogla tu organizaciju da nadgleda primenu međunarodnih ugovora o kontroli droga.

Generalna skupština UN proširila je 1991. godine mandat CND kako bi mu omogućila da funkcioniše kao upravno telo Kancelarije UN za borbu protiv narkotika i kriminala (UNODC), čije je sedište u Beču.

Na ministarskoj konferenciji u Beču biće usvojena nova rezolucija i ministarska deklaracija o „Jačanju našeg delovanja na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou u cilju ubrzavanja sprovođenja naših zajedničkih preuzetih obaveza u cilju rešavanja problema i borbe protiv narkomanije u svetu“.

Izvor: Tanjug

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*