SUBOTICA:NAJAVA TRETMANA SUZBIJANJA ODRASLIH KOMARACA

U skladu sa  okvirnim sporazumima o javnoj nabavci usluge –  suzbijanje komaraca na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-126/2019 i IV-404-354/2020   i datim saglasnostima za vršenje adulticidnog tretmana iz vazduha i sa zemlje broj IV-404-126/2019-49 i IV-404-354/2020-1   od 17.8.2020. godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 24. avgusta 2020. do 29. avgusta 2020. godine. Kombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Kelebija, Peščara, Makova Sedmica i Zorka (deo). Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica:  Zorka (deo), Palić, Hajdukovo,  Čantavir, Stari Žednik, Novi Žednik, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Bajmok,  Šupljak i  Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*