Subotica:Povodom obeležavanja svetskog dana osoba sa autizmom grad se priključio globalnoj kampanji „Osvetljeno plavim“ u znak podrške

Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom Subotica ove godine obeležava 10. godina postojanja i povodom obeležavanja Svetskog dana osoba sa autizmom država se, u znak podrške osobama sa autizmom, priključila globalnoj kampanji „Osvetljeno plavim“.

Ovo je sedma godina kako  se Grad Subotica priključila svetskoj kampanji  “ Osvetljeno plavim” osvetljenjem  Gradske kuće I Savremena galerije poznatije kao Rajhlova palata koje će biti osvetljene u plavo u noći izmedju 2,3,4,5. aprila.

U skladu sa merama usled pandemije Udruženje je uoči obeležavanja 02.04. 2021. pozvalo sugrađane, da budu odeveni u odeći plave boje . Tim gestom će  pokazati empatiju prema nama i našoj svakodnevnoj borbi za ostvarivanje svih prava svih osoba sa invaliditetom.  Osnovne škole Jovan Mikić, Ivan Milutinović, Ivan Goran Kovačić, Miroslav Antić, Matko Vuković i vrtić Dambo su se priključili akciji “ Oboji jaje u plavo, Budi mi prijatelj” tako što su sa svojim najmlađim đacima sa osmesima na licu  u školskim klupama farbali jaja u plavo i ona će biti podeljena 02.04.2021. godine simbolično na samom Trgu. Preko 500 dece je bilo uključeno u samu akciju.

U skladu sa merama usled pandemije, simbolična podela plavih jaja će biti danas 02.04.2021.godine na Trgu u 19.30h  kada će i Gradska kuća uključiti plavo osvetljenje.

 

SVETSKI DAN AUTIZMA, 2. APRIL 2021.

Prema oceni Evropskog Parlamenta i Ujedninjenih nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najisključivanijih grupa ljudi. Stoga je skupština UN na sednici održanoj 18.12.2007.godine prihvatila rezoluciju 62/139 na predlog o obeležavanju 2.aprila kao Svetskog dana svesti o autizmu.

Iako se ove godine navršava trinaest godina od kako je na snagu stupila  Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD) i njen Opcioni protokol, a 12 godina otkako ju je Republika Srbija ratifikovala,  njena primena je i dalje nepotpuna u mnogim oblastima.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, 2. aprila, na dan obeležavanja Svetskog dana autizma, poziva donosioce odluka u Srbiji da se aktivno posvete i uključe uklanjanju mnogobrojnih barijera koje sprečavaju osobe iz autističnog spektra u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava.  

U Evropi trenutno živi  oko 5 miliona osoba iz autističnog spektra, a ako uzmemo u obzir i njihove porodice, možemo reći da je preko 20 miliona Evropljana na direktan ili indirektan način povezano sa autizmom. Zbog nepostojanja Nacionalnog registra osoba sa invaliditetom, u Srbiji se ne zna tačan broj osoba iz autističnog spektra. Ali, ako uzmemo u obzir gore pomenutu prevalencu autizma, sa sigurnošću možemo tvrditi da ih je nekoliko desetina hiljada.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, previše osoba iz autističnog spektra i njihovih porodica misli da javnost ovo stanje ne razume. Od izuzetne je važnosti da donosioci odluka, kao i društvo u celini, steknu bolje razumevanje autizma, i da delaju u smeru uklanjanja postojećih prepreka koje sperečavaju punu inkluziju i učešće osoba iz autističnog spektra u društvu.

Zato još jednom pozivamo donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost da se konsultuju i sarađuju sa osobama iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).

O autizmu

Autizam je složeni neurorazvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve 3 godine života.

Mnogi stručnjaci veruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Ispoljava se kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom razvijaju drugačije.

Uprkos početnim verovanjima u suprotno, autizam nije retka pojava. Poznato je da, ukoliko se podrazumeva ceo spektar autističnih poremećaja, poremećaj može uticati na 1% stanovništva. Autizam može da se desi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, socijalni i ekonomski status. Četiri puta je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica.

Rana dijagnostika i tretman, uključivanje u obrazovni proces i zapošljavanje su ključni za osobe iz autističnog spektra. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

O Savezu

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, osnovan je 1977. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba iz autističnog spektra i njihovih porodica sa fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji. Savez je ujedno krovna organizacija koja okuplja 15 udruženja za pomoć osobama sa autizmom iz cele Srbije, a od 2007. godine je deo organizacije „Autizam Evrope“.

 

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*