Uskoro usvajanje Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu

Na današnjoj sednici Opštinskog veća opštine Kula, kojom je predsedavao predsednik opštine Kula Velibor Milojičić, utvrđen je acrt Odluke o usvajanju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Kula za period 2018. do 2021. godine. Plan je izrađen u cilju unapređenja konsultovanja i učešća građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Kula.

Opštinsko veće je razmatralo Izveštaj o radu za 2017. godinu ustanova u oblasti kulture: Dom kulture Sivac i Crvenka, kao i program rada ustanova u kulturi za 2019. godinu, utvrdilo je Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja JKP “Radnik” Sivac za 2018. godinu sa finansijskim planom.

Takođe, članovi Opštinskog veća su utvrdili Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Prečistač Vrbas – Kula” Vrbas.

Sve pomenute tačke dnevnog reda koje su se bile na dnevnom redu 84. sednice Opštinskog veća opštine Kula prosleđene su Skupštini opštine Kula na razmatranje i usvajanje.

Izvor: Opština Kula

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*