Vlada Srbije: Izmene Zakona o zaštiti prirode; subvencije za turizam

BEOGRAD –

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, kojim se preciznije definišu postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu i odredbe o ekološkoj mreži.

Na ovaj način se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive o očuvanju divljih ptica, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima posle sednice vlade.

vlada, srbije

Izvor: Vlada Srbije

Uvodi se odredba koja propisuje da područjem ekološke mreže, koje je istovremeno i zaštićeno područje ili se nalazi u okviru granice zaštićenog područja ili se sa njim graniči, upravlja upravljač tog zaštićenog područja.

Zakonskim rešenjima omogućeno je i formiranje Saveta korisnika zaštićenog područja. Na ovaj način vrši se dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Subvencije za turizam

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o subvencijama domaćim turističkim agencijama koje poseduju propisanu licencu, i to po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa od najmanje 15 domaćih ili stranih turista, a za to je obezbeđeno pet miliona dinara, saopšteno je posle sednice.

Iznos subvencija za ostvarena tri do četiri noćenja, za organizovano turističko putovanje, ili dva do četiri noćenja za međunarodni kongres i korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 15 evra.

Iznos sredstava subvencija za ostvarenih pet i više noćenja, za organizovano turističko putovanje ili međunarodni kongres, po stranom turisti iznosi 20 evra.

Vlada je donela odluku da Tuzlanskom Kantonu u Bosni i Hercegovini uputi donaciju od 5.000 doza vakcina proizvođača AstraZeneka sa ciljem da se građanima pomogne u borbi protiv korona virusa i postizanju kolektivnog imuniteta.

Usvojen predlog zakona o saradnji sa Velikom Britanijom

Vlada Srbije danas je usvojila predlog zakona kojim će se regulisati poslovanje privrednih subjekata Srbije i Velike Britanije.

Usvojen je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajediničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji.

Ovaj Sporazum obezbediće da se poslovanje privrednih subjekata obe zemlje reguliše bilateralnim preferencijalnim, a ne opštim pravilima, odnosno da kompanije izvoznici i uvoznici nastave sa poslovnim aktivnostima u redovnom obimu i bez novonastalih opterećenja, sa ciljem daljeg rasta njihovih aktivnosti, navodi se u saopštenju posle sednice Vlade.

Poseban interes Srbije je da se budući trgovinski odnosi zasnivaju na nivou trgovinske liberalizacije koja je odobrena u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Time se obezbeđuje sigurnost i predvidljivost, odnosno kontinuitet u ekonomskim odnosima, napominje se u saopštenju.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*