Amandmani na rešenja o naplati poreza frilenserima; Postepeno uvođenje e – faktura

BEOGRAD –

Skupštinski Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je danas amandmane na dva zakona koji se odnose na rešavanje pitanja naplate poreza frilenserima.

Te amandmane odbora na izmene Zakona o porezu na dohodak građana i dopunu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je na sednici odbora prihvatio ministar finansija Siniša Mali u ime predlagača.

narodna, skupstina, republike, srbije, skupstina, srbije

EPA-EFE (Andrej Cukic)

Odbor je podneo amandman na izmene Zakona o porezu na dohodak građana kojim je precizirano da poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom.

Predsednica odbora Aleksandra Tomić objasnila je da se amandmanom predlaže produženje roka u smislu da se poreski tretman odnosi na prihode ostvarene u periodu počev od 1. janura 2015. zaključno sa 31. decembrom, umesto do 30. septembra 2021. kako je prvobitno bilo predloženo.

Navela je da je u toku priprema propisa kojim će se na sveobuhvatan način urediti radno pravni tretman domaćih lica koji na teritoriji Srbije rade za stranog poslodavca, odnosno nalogodavca i da je celishodno da se produži rok zaključno sa 31. decembra 2021.

Dodala je da bi se time omogućilo da do kraja godine i očekivanog donošenja tih propisa poreske obaveza lica koji ostvaruju prihode od stranih isplatioca budu uređena na sveobuhvatan način.

Amandmanom odbora se predlaže i izmena visine normiranih troškova za prihode sa 43 odsto na 50 odsto.

Odbor je podneo i amandman na dopunu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim se predlaže da doprinosi za ova lica utvrđuju rešenje poreskog organa i plaćaju počev od 1. januar 2015. zaključno sa 31. decembrom 2021, umesto zaključno sa 30. septembrom kako je prvobitno bilo predviđeno.

Tomić je rekla da se tim amandmanom predlaže produženje roka imajući u vidu da je potrebno uskladiti period na koji se odnosi poreska obaveza na osnovu doprinosa sa periodom na koji se odnosi poreska obaveza.

Kako je ranije saopšteno, Vlada Srbije je 21. aprila postigla dogovor sa frilenserima o naplati poreza koji podrazumeva da se obaveze po osnovu poreza i doprinosa utvrđuju rešenjem Poreske uprave koje dolazi nakon usvajanja zakona.

Na godišnjem nivou oporezivanju ne podležu prihodi u visini do 384.000 dinara.

Normirani troškovi priznaju se u visini od 50 odsto ostvarenog prihoda, ne obračunava se kamata do dana donošenja rešenja Poreske uprave.

I porezi i doprinosi se plaćaju u 120 jednakih mesečnih rata u toku narednih deset godina.

Precizirano je da oni frilenseri koji mesečno zarađuju do 64.000 dinara neće imati obavezu da plaćaju poreze i doprinose koje nisu platili iz prethodnog perioda.

Dogovoreno je da se radnicima na internetu, odnosno frilenserima, omogući upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza.

mali, poslovni, forum

Tanjug(Jadranka Ilić)

Mali: Postepeno uvodjenje e-faktura od 1.januara 2022.godine

Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će od 1. januara 2022. godine svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza, kako kaže, uvoditi i za privatni sektor za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Predstavljajući Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, Mali je kazao da je reč o sistemskom zakonu koji menja način funkcionisanja privrede po ugledu na digitalne fakture koje se kao praksa već sprovode u Evropskoj uniji i koje treba da doprinesu transparentnosti i pravnoj sigurnosti u poslovanju.

Prema rečima ministra finansija, predloženi zakon podrazumeva da će postepeno uvoditi obaveza rada izdavanja i primanja elektronskih faktura za sve one privredne subjekte koji su u sistemu PDV-a od 1. januara 2022. do 1. januara 2023. godine.

Istakao je da će korišćenje sistema e-faktura biti besplatno, a za one privredne subjekte koji žele da koriste informacione posrednike oni će, kako objašnjava, to moći da urade, ali će njihov odnos biti regulisan međusobnim ugovorom, a ne zakonom.

„Što se rokova tiče, ovaj će sistem da se uvodi fazno od 1. januara 2022. godine. Svi subjekti javnog sektora biće u obavezi da primaju, čuvaju i izdaju e- fakture između sebe. Takođe oni koji su u privatnom imaće mogućnost da izdaju elektronske fakture javnom sektoru ukoliko žele da rade sa javnim sektorom“, rekao je Mali.

On je naveo da će od 1. jula 2022. godine subjekti privatnog sektora biti osposobljeni, odnosno moraju da budu osposobljeni da primaju i čuvaju e-fakture i od javnog i od privatnog sektora.

„Od 1. januara 2023. ceo privatni sektor će biti u obavezi da prima i šalje e- fakture“, poručio je Mali.

Ministar je ocenio da je to ogroman korak napred za srpsku privredu, navodeći da više neće biti papirnih faktura i pečata.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*