AP Vojvodina se zadužuje 2,4 milijarde dinara za investicije

Покрајинска влада
NOVI SAD –

Pokrajinska vlada u ime Autonomne pokrajine Vojvodine pozvala je poslovne banke koje poseduju dozvolu za rad NBS da daju kreditne ponude za finansiranje kapitalnog investicionih rashoda pokrajine, objavljeno je danas.

Pokrajina traži okvirni dugoročni kredit od 2,4 milijarde dinara koji će se realizovati u roku od godinu dana.

Pokrajinska vlada

Osnov za ovaj javnih poziv bankama je odluka Skupštine Vojvodine o zaduživanju za finansiranje kapitalnih rashoda.

Kriterijum za ocenu ponuda i dodelu ugovora je najniža fiksna efektivna kamatna stopa koju banke navedu u svojim ponudama.

Pokrajina traži da kredit bude sa rokom otplate od šest godina, sa grejs periodom od 12 meseci a ponude banke mogu dostaviti do 27. marta.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*