Borba protiv organizovanog kriminala i terorizma jedan je od prioritetnih zadataka MUP-a Srbije

Direktor policije Vladimir Rebić poručio je u Italiji da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije dati pun doprinos unapređenju međunarodne policijske saradnje u borbe protiv organizovanog i drugih oblika kriminala u cilju što veće bezbednosti građana.

Rebić je na „Konferenciji o izazovima i potrebama međunarodne policijske saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma“, koja je održana u gradu Brindizi, istakao da je borba protiv organizovanog kriminala i terorizma jedan je od prioritetnih zadataka MUP-a Srbije.

„Priroda organizovanog kriminala oduvek je imala elemente transnacionalnosti, što nužno nameće potrebu za intenzivnijom međunarodnom saradnjom. Izolovano delovanje organa, skoncentrisano isključivo na teritoriju jedne zemlje, ne može da pruži adekvatan odgovor u borbi protiv kriminala, jer organizovane kriminalne grupe svakodnevno razvijaju nove forme delovanja, bez ikakvih ograničenja, koje su usmerene ka stranim ilegalnim tržištima“ – rekao je Rebić.

Takođe je naglasio da je potrebno uspostaviti jače i neposrednije kontakte među policijskim snagama u regionu, ali i šire.

„Savremene kriminalne grupe karakteriše sposobnost, da svoja kriminogena delovanja brzo preorijentišu na profitabilnije oblasti i sve je prisutnija upotreba i korišćenje savremenih informacionih tehnologija, što predstavlja izazov više za policiju i druge nadležne organe“ – objasnio je Rebić.

Direktor srpske policije Vladimir Rebić je kao dobar primer unapređenja saradnje istakao projekat IPA 2017 „Borba protiv teškog kriminala na zapadnom Balkanu“, koji pruža mogućnost međunarodnog povezivanja policijskih službenika, nakon čega sledi zajednički rad policija više zemalja usmeren na razotkrivanje i procesuiranje organizovanih kriminalnih grupa.

„Projekat je ocenjen kao višestruko koristan u radu kriminalističkih policija naših zemalja, koji omogućava efikasniji mehanizam međunarodnog umrežavanja i rada na najsloženijim slučajevima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije do sada je bilo kredibilan i ravnopravan partner mnogim policijama širom sveta“-  naglasio je Rebić.

Govoreći o izazovima u borbi protiv terorizma, direktor policije je rekao da policijski službenici Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Srbije, kontinuirano ostvaruju međunarodnu saradnju sa policijama i srodnim službama drugih zemalja, sa kojima Srbija ima potpisane i ratifikovane sporazume o bilateralnoj saradnji.

„Ova saradnja se, u skladu sa navedenim sporazumima, odvija u vidu komunikacije i razmene operativnih informacija, kako neposredno, tako i preko oficira za vezu, kao i u vidu organizacije radnih sastanaka za potrebe koordinacije i realizacije aktivnosti u zajedničkim operacijama. Pored operativne, međunarodna saradnja odvija se i u oblasti edukacije i stručnog usavršavanja kroz različite aktivnosti“ – poručio je Rebić.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*