Budžetski deficit 75,5 milijardi dinara u prvom polugodištu

Deficit republičkog budžeta Srbije iznosio je u prvoj polovini 2021. godine 75,5 milijardi dinara.

Prihodi su u prvih šest meseci iznosili 696,1 milijardi dinara, a rashodi 771,6 milijardi, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Samo u junu mesecu, ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 24,2 milijarde dinara.

U junu su naplaćeni prihodi u iznosu od 162,3 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 149 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 60,2 milijarde dinara, na uplatu poreza na dobit u iznosu od 37,6 milijardi i akciza u iznosu od 31,3 milijarde dinara. Neporeski prihodi su iznosili 11,9 milijardi dinara, a priliv donacija je iznosio 1,3 milijarde, prenosi Tanjug.

Rashodi su u junu izvršeni u iznosu od 138,1 milijardi dinara.

Izdaci za zaposlene su iznosili 27,5 milijardi dinara, subvencije su isplaćene u iznosu od 31 milijardi dinara, ostali tekući rashodi 11,4 milijardi dinara (sa obe kategorije je isplaćena direktna pomoć privredi i stanovništvu u okviru novog paketa mera za borbu protiv efekata pandemije).

Kapitalni izdaci su iznosili 17,5 milijardi dinara, a transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i SOVO 11,4 milijarde dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar-jun ostvaren je fiskalni deficit od 38,8 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 30,9 milijardi. Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit od 175,5 milijardi dinara.

 

 

 

IZVOR:POLITIKA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*