Četiri paraplegičara iz Novog Sada izgubili spor protiv države u Strazburu

EPA-EFE/PATRICK SEEGER
STRAZBUR, NOVI SAD –

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da Srbija nije povredila zabranu diskriminacije u slučaju četiri paraplegičara iz Novog Sada koji su tužili državu tvrdeći da su dobili manje prava od vojnih veterana sa istim invaliditetom.

Ovu odluku sud u Strazburu je doneo odlučujući po tužbi četiri civila, Dejana Popovića (37), Josipa Vlačeka (73), Miroslava Home (51) i Zvonka Nikolića koji su tvrdili da je domaće zakonodavstvo o naknadama za invaliditet za paraplegičare bilo diskriminatorno.

Žalili su se da im je dato manje povlastica u odnosu na ratne veterane sa istim invaliditetom.

EPA-EFE/PATRICK SEEGER

Popović je pao sa zida visokog pet metara, Vlaček i Homa su povređeni u saobraćajnim nezgodama, a Nikolić u pucnjavi.

Svima je konstatovan invalididtet 100 % i dodeljene su im povlastice koje se pre svega odnose na dozvolu primanja pomoći od druge osobe.

Evropski sud je međutim utvrdio da izbor srpskog zakonodavca da pruža različite pogodnosti za paraplegičare, zavisno od toga da li su u pitanju civili ili ratni veterani, nije bio bez razumne osnove, saopšteno je iz tog suda.

Povlastice su dodeljene na bazi različitih načina na koje su dve grupe pretrpele povrede.

„Ratni veterani su povređeni na vršenju dužnosti, što je uključivalo veći rizik i veće poteškoće u ostvarivanju pravne zaštite, dok su civili sa invaliditetom, kao što su podnosioci zahteva, povređeni u nesrećama i imali su pristup drugim pogodnostima koje nisu nužno dostupne svim ratnim veteranima“, naveo je sud u Strazburu.

Oni su se Evropskom sudu za ljudska prava obratili nakon što su iscrpeli sve domaće pravne lekove.

Odluka nije konačna, jer prema pravilima Evropskog suda, postoji mogućnost da nezadovoljna strana uloži žalbu u roku od tri meseca.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*