Crna Gora formira Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije

PRINTSCREEN
Vlada Crne Gore donela je danas Odluku o formiranju Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije sa ciljem da pripremi strategiju za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planovima u saradnji sa Ministarstvom pravde i prati njeno sprovođenje.

Ciljevi Savjeta su da organizuje, sinhronizuje, prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije i ocjenjuje postignute rezultate u ostvarivanju ciljeva strategije.

Savet dostavlja Vladi izvještaje o realizovanim aktivnostima sa ocenom stanja i analizom koja se odnosi na prevenciju i borbu protiv korupcije i prijedlogom daljih mera za uspešniju implementaciju strategije, najmanje dva puta godišnje, saopšteno je iz Vlade.

Savet predlaže Vladi preduzimanje drugih mera i aktivnosti od značaja za borbu protiv korupcije kada je to u određenim oblastima potrebno i daje preporuke Vladi radi unapređenja normativnog okvira za prevenciju korupcije.

Na sednici Vlade donesena je i Odluka o obrazovanju Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Ovaj tim treba da doprinese primeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i efikasnijoj zaštiti žrtve nasilja.

Akcenat je na konkretnim slučajevima nasilja u porodici koji su kompleksniji po svojoj strukturi i zahtijevaju jaku međuresornu saradnju relevantnih institucija, a koja se odnosi prvenstveno na analizu operativnog postupanja svih uključenih subjekata.

Formiranje Operativnog tima imaće uticaj na društvo u celini, ali prvenstveno na žrtve porodičnog nasilja u smislu njihovog osnaživanja da prijave nasilje i vraćanja poverenja u institucije.

Ovaj tim će razmotriti ukupnu praksu i raditi na utvrđivanju daljih smernica za promene na planu javnih politika i institucionalne prakse u oblasti sprečavanja od svih oblika porodičnog nasilja i nasilja nad ženama, uključujući i slučajeve ugovorenih dečjih brakova.

 

 

IZVOR:RTRS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*