Danas je 19. novembar, Međunarodni dan muškaraca.

NOVI SAD –

Međunarodni dan muškaraca obeležava se u cilju podizanja svesti o ulozi i zdravlju muškaraca i dečaka, poboljšanja rodnih odnosa i promovisanja rodne ravnopravnosti i isticanja pozitivnih muških uzora. Ovo je prilika i da se istaknu dostignuća muškaraca i njihov doprinos zajednici, porodici, braku i poslu i da se naglasi njihova pozitivna uloga u društvu. Osim toga, uloga muškarca kao saveznika i partnera je veoma značajna i u borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama.

Stvaranje ravnopravnih uslova za žene i muškarce moguće je samo zajedničkim radom, dijalogom i jednakim učešćem u razgradnji stereotipa, predrasuda, i društveno konstruisanih rodnih uloga. Uvođenje edukacije o rodnoj ravnopravnosti i pitanjima koja se tiču stereotipa rodnih uloga, destigmatizacije i antidiskriminacije u odnosu na sva lična svojstva, pa i u odnosu na pol i rod, neophodno je za ostvarenje istinske ravnopravnosti.

korona, virus, momak, sa, maskom, ulica, setac

RTV (Marina Blašković)

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman koristi ovu priliku da opomene muškarce da ne zanemaruju svoje zdravlje,posebno imajući u vidu činjenicu da im je život u većoj meri povezan sa fizičkim i psihičkim očekivanjima, kao i da muškarci imaju kraći životni vek od žena. U cilju skretanja pažnje javnosti i podizanja svesti o važnosti utvrđivanja potreba i sveobuhvatnih zdravstvenih usluga u vezi sa reproduktivnim i seksualnim zdravljem muškaraca, Pokrajinski ombudsman je u julu mesecu organizovao video-konferenciju na ovu temu.

Pokrajinski zaštitnik građana koristi priliku da svim muškarcima čestita Međunarodni dan muškaraca.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*