Dodeljene stipendije za žene u nauci

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u partnerstvu sa Komisijom Republike Srbije za saradnju sa Uneskom i kompanije Loreal Balkan, sprovodi program  dodele nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ koje se dodeljuju ženama koje se bave naučnim istraživanjima u Srbiji ,već deveti ciklus, počev od 2010. godine .

Stipendije „Za žene u nauci“ za 2019. godinu dodeljene su danas Aleksandri Barać sa Klinike za Infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije,, Neveni Veličković sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu – departman za biologiju i ekologiju i Emiliji Stojanović, studentu doktorskih studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu (završna godina) i Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (prva godina)

One su na ceremoniji održanoj  u Vladi Republike Srbije nagrađene za izuzetan naučnoistraživački rad u oblastima mikrobiologije-infektologije, genetike i eksperimentalne i primenjene fiziologije sa sportskom medicinom. Stipendije u vrednosti od po pet hiljada evra namenjene su realizaciji njihovih značajnih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.

Na svečanosti u Vladi Srbije pomoćnik ministra za nauku dr Marina Soković čestitala je dobitnicima i navela je da je bio težak zadatak izabrati najbolje, jer je bilo dosta izvanrednih kandidatkinja. Ona je istakla da će Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raditi na poboljšanju uslova za nauku i istraživače, navodeći da u pojedinim institutima radi oko 90 odsto žena, a da 52 odsto istraživača u Srbiji čine žene.

Prof. dr Goran Milašinović, predsednik Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom čestitao je dobitnicama uz napomenu da je „ova nagrada veoma bitna iz dva razloga – reč je o ženama, kao i da Unesko vodi računa o rodnoj ravnopravnosti.  On je   predočio  neke od podatka Uneska koje se odnose na obrazovanje žena i istakao da od 750 miliona nepismenih dve trećine čine žene, te da je od svih naučnika u svetu samo 28 odsto žena.

Generalna direktorka Loreal Balkan i Loreal Adria Balkan regiona Brigit Štreler navela je da od 2010. godine od kada je program pokrenut svake godine talentovanim mladim naučnicama u Srbiji se dodeljuju tri stipendije kao vid podrške profesionalnom usavršavanju i podsticaj da se bave naukom u Srbiji.

On je istakla da je kroz ovoj program, koji se sprovodi u 117 država do sada nagrađeno više od 3.100 žena, te da  se na taj način ženama istraživačima pruža podrška kakvu  zaslužuju.

Cilj međunarodnog programa „Za žene u nauci“ je da širom sveta, a tako i u našoj zemlji, podrži izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva.

Završetkom devetog ciklusa programa, ujedno je otvoren i novi konkurs za prijavu za nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ za 2020. godinu.  Konkurs je namenjen mladim naučnicama u Srbiji, do 35 godina starosti, koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka. Svake godine dodeljuju se po tri stipendije, svaka u iznosu od 5 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije o programu i proceduri konkurisanja za stipendije moguće je naći na internet stranici www.zeneunauci.co.rs

Biografije dobitnica stipendija:

Aleksandra Barać, doktor medicine i medicinskih nauka, zaposlena je na Klinici za Infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i naučni je saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Aleksandra je publikovala oko 150 radova u međunarodnim časopisima i ostvarila je brojne saradnje na različitim istraživačkim projektima sa profesorima iz eminentnih evropskih univerzitetskih i naučnih centara. Dobitnica je preko 20 nagrada i stipendija za naučno-istraživački rad. Njena dosadašnja istraživanja su fokusirana pretežno na dijagnostiku i lečenje invazivnih, respiratornih i alergijskih gljivičnih bolesti. Kao rezultat sprovedenih istraživanja uvedeni su novi protokoli u kliničku upotrebu za detekciju gljiva u sinusima.

Nevena Veličković je docent za užu naučnu oblast Genetika na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Glavna oblast njenog naučno-istraživačkog rada je primena genetičkih podataka u programima zaštite različitih biljnih i životinjskih vrsta, i analiza prisustva i značaja različitih genetičkih varijanti kod kopleksnih oboljenja čoveka, kao što je kancer. U toku svoje profesionalne karijere učestvovala je u realizaciji brojnih međunarodnih, republičkih i pokrajinskih naučnih projekata. U autorstvu ili koautorstvu ima 24 objavljena rada u međunarodnim časopisima, 1 univerzitetski udžbenik, 4 rada u časopisima nacionalnog značaja kao i više od 70 saopštenja štampana u celini ili izvodu sa međunarodnih i nacionalnih skupova. Aktivna je u brojnim naučnim društvima u zemlji i inostranstvu.

Emilija Stojanović pohađa dva programa doktorskih studija, na drugoj je godini smera Eksperimentalne i primenjene fiziologije sa sportskom medicinom na  Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i na završnoj je godini Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu. Profesionalno se bavila košarkom i bila član juniorske reprezentacije.  Njena istraživanja na polju medicine sporta su bazirana na proceni fiziološkog opterećenja i fizičkih zahteva tokom takmičenja, ispitivanju idealnih nutritivnih strategija, kao i na unapređenju specifičnih testova za procenu agilnosti i aerobnog kapaciteta. Autor je i koautor 16 radova objavljenih u međunarodnim časopisima.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*