Doneta Odluka o proglašenju vanredne situacije za teritoriju grada Subotice

situacija za celu teritoriju grada Subotice, od 26. novembra 2020. godine, zbog pogoršanja epidemiološke situacije usled širenja epidemije zarazne bolesti COVID 19. Donošenjem ove Odluke do sada donete Naredbe i akti Gradskog štaba za vanredne situacije vezane za preduzimanje mera na sprečavanju širenja epidemije zarazne bolesti COVID 19 ostaju na snazi.

13799_1.jpg

U Odluci se navodi da se vanredna situacija proglašava radi efikasnijeg sprovođenja mera zaštite kao i zaštite života i zdravlja stanovništva.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Gradski štab za vanredne situacije Grada Subotice u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018).

Odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Severnobačkog upravnog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredne situacije u Subotici, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom listu Grada Subotice.

Odluka je doneta na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i člana 12. St.1. t. 14.Statuta grada Subotice („Sl. list Grada Subotice “, br.27/2019 od  10.10.2019.), a na osnovu Zaključka Gradskog štaba za vanredne situacije broj 217-II-8/2020 od 26.11.2020. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*