FAKULTETI OBJAVILI REZULTATE Testove položila 8.094 buduća brucoša

Фото: Dnevnik.rs

NOVI SAD: Posle završetka prvog roka za polaganje prijemnog ispita, fakulteti Univerziteta u Novom Sadu objavili su liste i broj budućih studenata koji su položili prijemni i stekli pravo da se upišu ili budu na listama, pa možda i ispod crte, za željeni fakultet i studijski program.

Foto: Dnevnik.rs

Ove godine na 9.292 raspoložva mesta – 5.419 budžetskih i 3.873 samofinansirajuća, prijavilo se 8.778 kandidata. Prijemni je polagalo 8.678 budućih brucoša, a položilo ga je 8.094, i time stekli uslov da dobiju indeks.

Na Poljoprivrednom fakultetu, za osnovne i integrisane studije prijemni je položilo 441 kandidat, od 442 koliko ih je prijemni polagalo.  Ne budžetu ima mesta za 565 svršena srednjoškolca, na samofinansiranju 175, odnosno, ukupno 740. Za osnovne akademske studije na Tehnološkom fakultetu, prijemni su položila 162 buduća brucoša, od 225 mesta na budžetu, 30 na samofinansiranju, ukupno 255.

Na Građevinskom fakultetu prijemni je položilo njih 63, za 110 budžetskih i 24 samofinansirajuća mesta, ukupno 134. Za Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, znanje dovoljno da polože prijemni pokazalo je 213 studenata, od 240 koliko ih je na ispit izašlo. Mesta na budžetu ima 244, samofinansirajućih 141, ukupno 385.

Kada je reč o studijskim programima, recimo, na Poljoprivrednom fakultetu najviše budućih studenata prijemni je položilo za Agroekonomski studijski program 74, zatim za studisjke programe Fitomedicinu 73 i za Pejzažnu arhitekturu 48. Za studijske pograme Ratarstvo i povrtarstvo prijemni je položilo 33 kandidata, Stočarstvo 31, Voćarstvo i vinogradarstvo 24, Poljoprivrednu tehniku 21, Agroekologiju zaštitu životne sredine 20 , Agroturizam i ruralni razvoj 9, Uređenje, korišćenje i zaštita voda šest, dok su za studijske programe Hortikultura i Organska poljoprivreda prijemni položila po četiri buduća studenta.

Na Filozofskom fakultetu prijemni je položilo 1.039 kandidata od 1.054 koliko ih je polagalo. Najveće interesovanje vladalo je za studijski program Psihologija, za koji je prijemni položilo 333 kandidata, sledi program Engleski jezik i književnost 183, dok je na trećem mestu program Socijalni rad sa 84 kandidata koji su položili prijemni. Po broju onoh koji su položili prijemeni solidno stoje i Pedagogija 79 i Žurnalistika sa 55 kandidata. Za studijski program Mađarski jezik i književnost ispit je položilo 12 budućih studenata. Prijemni ispit za Rusinski jezik i književnost i Slovački jezik i književnost položio je po jedan kandidat, koliko ih se za polaganje i prijavilo, dok za Rumunski jezik i književnost nije bilo zainteresovanih. Filozofski fakultet mesta ima za 544 studenta na budžetu, 433 samofinansirajuća, ukupno 977.

Za studije na Pravnom fakultetu prijemni je položilo 426 budućih studenata koliko ih je i bilo na prijemnom. Na budžetu ima mesta za 177 studenata, a za samofinansiranje 603.

Za Medicinski fakultet, koji po konkursu na osnovnim akademskim i integrisanim studijama raspolaže sa 726 mesta, konkuriše čak 1.065 kandidata koji su položili prijemni, na kojem je bilo 1.136 onih koji žele da upišu ovaj fakultet. Na ovom fakultetu na budžet primaju 415 studenata, a 311 je samofinasirajućih mesta.


Jedan od najprivlačnijih FTN

Tradicionalno, pored Medicinskog, Filozofskog i Akademije umetnosti, Fakultet tehničkih nauka je među najprivlačnijim za svršene srednjoškolce. FTN na svoje brojne stuđske programe, po konkursu ima 2.684 mesta za koje konkuriše 2.753 kandidata koji su položili prijemni, na koji je izašlo njih 2.920. On nudi 1.483 budžetska, 1.201 samofinansirajuće mesto, odnosno, ukupno 2.684.


Na Prirodno-matematičkom fakultetu prijemni je položilo 597, kada se upišu, budućih studenta, a polagalo ih je 624. Ovaj fakultet ima 693 budžetska mesta, 282 samofinansirajuća, odnosno, ukupno 975.

Na Ekonomskom fakultetu, na kojem ima 792 mesta, prijemni je polagalo i položilo 765 onih koji će se verovatno tu i upisati. Na budžetu primaju 489 studenata, na samofinasiranje 303.

U ovom prvom konkursnom roku, ukupno za sve studijske programe na Akademiji umetnosti, prijemni su položila 222 kandidata od 492 koliko ih prijemni ispit polagalo. Akademija ukupno raspolaže sa 224 mesta, 154 budžetskih i 70 samofinansirajućih.

Za studije na Građevinskom fakultetu, prijemni ispit je polagalo 63 kandidata i svi su prošli. Na budžet se prima 110 kandidata, 24 na samofinansiranje, ukupno 134.

Prijemni za Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, koji raspolaže sa 375 mesta, položilo je 222 od 228 kandidata koji su polagali prijemni. Na budžetu ima 163 mesta, samofinansirajućih je 212, ukupno 375.

Pedagoški fakultet ima 112 budžetskih mesta, 48 samofinansirajućih, ukupno 160. Prijemni ispit polagao je 71 kandidat i svi su prošli.

Za Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, pravo na studije steklo je 55 kandidata koji su položili prijemni ispit, a toliko ­ih je ispit i polagalo. Ovaj fakultet može da primi 45 studenata na budžetu i 40 samofinansirajućih, odnosno, ukupno 85 budućih brucoša.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*