Galerija Singidunum u utorak izložba Đorđa Milutinovića – „Sanjar“

Univerzalne vrednosti i značenja, snažne neosimbolističke poetike, usredsređenost na kompleksne likovne izazove, arhetipovi idealne žene – objedinjeni su prvom samostalnom izložbom beogradskog umetnika  Đorđa Milutinovića.

Postavka, koja sadrži dvadesetak likovnih dela, visoko je estetizovana sinteza crteža i slika (često objekata) mladog umetnika, na temu bezvremene lepote i posvećenosti ženskim likovima.

Najvažnija osobina simbolističkog slikarstva je potreba da se čulni svet približi i poistoveti s neprolaznim. Sanjarski, vodeći se čistotom postojanja ljudskog bića, Đorđe je kao lajtmotiv postavke odabrao sofisticirane aktove, neraskidivo spojene sa floralnim segmentima. Figure i portreti mladih žena izražene personalnosti… usnule ili širom otvorenih očiju, zaustavljene u pokretu, traganju, šaputanju, snevanju… plene uravnoteženošću, lepotom pojedinosti i promišljenom ikonografijom. To se najbolje ogleda kroz skladne slike i objekte s detaljima – tananih vilin konjica kao simbola snova i nesvesnog, muva kao obeležja nemoći i krinova kao znamenja nevinosti i bezuslovne ljubavi.

U nizu pažljivo odabranih ženskih portreta, dominira i jedan muški, u kome sagledavamo Đorđev intiman odnos prema ovoj tematici. Acentovane istinske emocije i karaktera, portret erudite i akademika – Vladete Jerotića, zrači onim što mu je – za života, bilo esencijalno – doslednost sebi, plemenitost i mudrost.

Kada govorimo o monohromatskim crtežima, koje Đorđe neumorno stvara, posmatramo ih kao autonomna likovna dela jer nisu predlošci za uljane slike. U njima se ispoljava predan i minuciozan odnos prema toj likovnoj disciplini. Serijom kompaktno tkanih poteza, sazdane su varijacije crteža naoko nestvarnih mladih žena, čije posebnosti i savršenstvo nisu samo u prefinjenoj figuri – već u misterioznom pogledu ili nepretencioznom gestu.

Cikličnim pristupom temi, sagledavamo umetnikovu stalnu potrebu i traganje za suštinskom lepotom. U vremenima komercijalizacije telesnosti, Milutinović je okrenut metafizičkom, nikako banalnom. Neraskidiv deo mizanscena crteža čine floralni motivi (filigransko – magični), kompoziciono objedinjeni s gracilnim ženskim figurama. Tajanstvene scenografije upotpunjuje i odnos stvaraoca prema simbolici. Izdvojila bih crtež akta s kameleonom – znamenjem prilagođavanja – i muški portret s kolibrijima – donosiocima sreće.

U opusu Đorđa Milutinovića primećujemo izrazito analitičan pristup vanvremenskim temama. Ravnopravno su zastupljene uljane slike, crteži i objekti, kompoziciono-koloritski harmoničnih celina, u kojima vlada prefinjeni narativ. Izraziti portretista, koji provlači jaku notu simbolističkog, umetnički kredo zasniva na crtežu koji je bit svega.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*