Grad  Novi Sad učestvovao je na temu: Inovativne usluge javnog prevoza u sklopu projekta „TRIBUTE“

Konzorcijum projekta TRIBUTE“ sastao se povodom drugog sastanka Upravnog odbora koji je zbog epidemiološke situacije održan onlajn. Projektni partneri imali su priliku da razmotre nekoliko tehničkih koraka projekta, sa naglaskom na dva radna paketa od najveće važnosti za projekat TRIBUTE“ – „Metodološki okvir i procena & identifikacija akcionih planova koji podržavaju implementaciju inovativnih i održivih mobilnih mreža.

 

U sklopu prvog radnog paketa napravljen je značajan napredak na prepoznavanju relevantnih učesnika – predstavljeno je više od 190 različitih učesnika, dok je prikupljeno 57 potpisanih pisama o namerama. Podaci su zatim korišćeni za sačinjavanje metodologije za stvaranje Living Labkao novog vida partnerstva public-private-people u kojem građani, kompanije, istraživači i javna administracija sarađuje u cilju pronalaženja inovativnih rešenja za urbanu mobilnost. Ovo se ne može ostvariti bez odgovarajućih akcionih planova. Shodno tome, Grad Milano zakazao je tri tematska tehnička sastanka sa projektnim partnerima TRIBUTE, na temu specifičnih ciljeva akcionih planova partnera na projektu i prepoznavanja pilot-akcija koje će se razvijati u TRIBUTE“ living labs.

 

Onlajn sastanci su specifično fokusirani na jedan od sledećih strateških pristupa za održivu mobilnost u Jadransko-jonskom regionu: Inovativne usluge javnog prevoza, Mreža zelenih biciklističkih ruta i Upravljanje putnim koridorima sa velikim zastojima. U skladu sa postavljenim ciljevima projekta TRIBUTE“, Grad  Novi Sad učestvovao je u podgrupi na temu: Inovativne usluge javnog prevozaTokom izrade navedenog, svaki projektni partner obavezao se da će poslati inpute neophodne za identifikaciju Pilot-akcije i Metodologije. Zaključno sa današnjim datumom, rukovodilac drugog prioritetnog radnog paketa Grad Milano, uspeo je da privede kraju aktivnosti na pilot-akciji prepoznavanja sakupljenih podataka, dok je prikupljanje Metodologije inputa za Akcioni plan zaključeno sa 15. oktobrom.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*