Grad Subotica:Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije

 

Gradski štab za vanredne situacije je, na devetoj vanrednoj sednici održanoj danas, doneo naredbu kojom se dozvoljava kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana- uz primenu preventivnih mera navedenih u tački dva ove naredbe. U naredbi, koju je potpisao komandant Štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Bogdan Laban, ističe se da su građani, dok borave u parkovima i na javnim površinama navedenim u tački 1. ove naredbe, dužni da zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 primenjuju preventivne mere, koje podrazumevaju održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. rukavica i dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.

Ova naredba primenjuju se od 1. maja 2020. godine. Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće nadležni državni organi.

Naredba je doneta na osnovu člana 29. Zakona o odbrani i Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, u uslovima proglašenog vanrednog stanja imajući u vidu mere i ograničenja uvedena Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, te Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 i 60/20) i Odlukom o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Službeni glasnik RS”, br. 63/20).

Naredba – 1. maj 2020. godine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*