Grad traži koncesionara za izgradnju četiri garaže u centru

Foto: Na uglu Šafarikove i Uspenske ulice, biće četvorospratna nadzemna garaža Foto: Dnevnik.rs

Reč je o tri podzemne garaže – na Trgu republike, u Ulici Modene i kod zgrade Banovine – i nadzemnoj na uglu Uspenske i Šafarikove.

Foto: Na uglu Šafarikove i Uspenske ulice, biće četvorospratna nadzemna garaža Foto: Dnevnik.rs

Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje tih objekata odabranim preduzećima će biti povereno na 40 godina, odnosno dobiće koncesiju na ukupno 43 godine, računajući i projektovanje i izgradnju.

Za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva s elementima koncesije, Grad će obezbediti građevinsko zemljište, dok će privatniku ugovorom biti povereno projektovanje, izgradnja objekata, uređenje, električno osvetljenje, dovod vode i kanalizacije, klimatizacija, kao i naba­vka opreme za uprav­lja­nje. Kako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno, sav rizik u vezi s komercijalnim korišćenjem garaža snosiće koncesionar, a Grad ne daje nikakve garancije da će odabrano preduzeće uspeti da ostvari profit. Budući koncesionari su dužni da o svom trošku obave procene i sve potrebne provere za ocenu vrednosti i isplativost koncesije.

U Ulici Modene je predviđena podzemna garaža, pa iako broj etaža nije ograničen, urbanisti preporučuju dva sprata. Kako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno, ulaz je planiran iz smera Ulice Žarka Zrenjanina, a objekat, ukupne površine oko 3.500 kvadrata, trebalo bi da ima oko 100 parking-mesta po etaži.


Obuhvaćeno 12 garaža

Koncesionim aktom koji je Skupština usvojila, obuhvaćeno je ukupno 12 garaža. Grad je nosilac svojine na lokacijama garaža, a kako je predviđeno, prihod će ostvarivati od koncesione naknade, čija će visina biti jedan od kriterijuma izbora privatnog partnera.

Novi Sad će imati prihod i od poreza na zarade zaposlenih u preduzeću koje će upravljati garažama. Koncesionari će Gradu plaćati minimalno deset odsto od prihoda koje ostvari od garaža u centru, odnosno pet odsto od onih na periferiji, i to od 16. godine koncesije.

Cena parkiranja će, kako je u Koncesionom aktu navedeno, biti regulisana konkursom i ugovorom, a koncesionar neće smeti da ograničava izdavanje mesečnih i godišnjih karata za parkiranje.


Na mestu dotrajalih objekata i autobuskoj okretnici, na uglu Šafarikove i Uspenske ulice, biće četvorospratna nadzemna garaža (Po+P+4), ukupne površine oko 10.500 kvadrata, 2.100 po etaži, s po 70 parking-mesta na svakom spratu, što je ukupno oko 350 mesta za putničke automobile. Ulazi su planirani iz Šafarikove i Ulice Pavla Papa, a interesantno je da je urbanističkim planom ostavljena mogućnost da ravan krov garaže bude uređen kao krovni vrt.

U podzemnu garažu kod Banovine, ukupne površine oko 6.000 kvadratnih metara, ulaziće se iz Banovinskog prolaza i Ulice vladike Platona. Reč je o dvospranom objektu sa 180 parking-mesta, odnosno 90 na svakoj etaži.

Od četiri koncesijom obuhvaćene garaže, najvećeg kapaciteta je ona na Trgu republike, s dve podzemne etaže, ukupne površine oko 14.000 kvadrata i kapaciteta oko 400 putničkih vozila (200 parking-mesta po etaži). Pristup garaži planiran je iz Daničićeve i Ulice Žarka Vasiljevića.

Osim četiri garaže u centru, Grad planira koncesiju za izgradnju još osam. Petospratna nadzemna garaže planirana je u Ulici Branimira Ćosića s po 90 automobila po etaži i mogućnošću parkiranja na krovu objekta, dok će kod Železničke stanice biti građena nadzemna garaža s preporučena dva sprata, s mogućnošću i podzemnih etaža, na kojima bi bilo mesta za po 80 putničkih vozila.

Dve podzemne garaže predviđene su na Bulevaru Evrope, odnosno u Ulici Veselina Masleše, i to jedna između ulica Janka Veselinovića i Hadži Ruvimove, u kojoj broj podzemnih etaža nije ograničen, a na svakoj bi trebalo da bude mesta za 400 vozila, dok bi između ulica Janka Veselinovića i Kornelija Stankovića, na takođe neodređenom broju podzemnih spratova, bilo mesta za po 170 automobila. Četiri poluukopane garaže predviđene su u dvorištima zgrada u novoizgrađenom delu Ulice Bate Brkića, a planirano je da kapacitet tih objekata bude od 55 do 105 vozila, dok bi na krovovima trebalo da bude mesta za zelenilo i dečja igrališta.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*