Izvršitelji od danas moraju da prodaju preko platforme eAukcija

Фото: pixabay.com

NOVI SAD: Javne prodaje imovine u izvršnom postupku od danas će se odvijati i elektronski preko platforme eAukcija, rečeno je u Ministarstvu pravde.

Foto: pixabay.com

Sve nepokretnosti i pokretne stvari koje se prodaju u izvršnom postupku biće dostupne na jednom mestu, posebnom sajtu, potpuno pregledno. Do 1. septembra eAukcija će se odvijati paralelno s dosadašnjim načinom javne prodaje u izvršnom postupku, a nakon toga će to biti jedini način za sprovođenje javne prodaje, navodi Ministarstvo.

E-Aukcija – elektronsko javno nadmetanje predviđeno je poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ali i Pravilnikom o postupku i realizaciji elektronskog javnog nadmetanja.

Doprinos izradi pravnog okvira i automatizaciji postupka dali su USAID-ov projekat „Vladavina prava” i EU projekat „EU uz pravdu – Podrška za poglavlje 23”.

Do uvođenja eAukcije dolazi posle konstatovanja da je dosadašnji format prodaje osnovna prepreka efikasnosti izvršnog postupka i njegovo najslabije mesto. Ministarstvo navodi da je dosadašnji način prodaje onemogućao ravnopravno učestvovanje, slobodnu i otvorenu konkurenciju svih zainteresovanih strana. Nije postojao, a ni danas ne postoji, transparentan i pošten postupak javnog nadmetanja, interesenti su neodgovarajuće informisani o svim relevantnim informacijama koje se odnose na postupak javnog nadmetanja. Sve to onemogućava postizanje najpovoljnije cene, a opšta posledica je veoma nizak stepen poverenja u javne izvršitelje, kao nosioce javnih ovlašćenja, konstatuje se.

Platforma eAukcija doprineće zakonitosti, transparentnosti, pouzdanosti, objektivnosti kao i jednostavnosti upotrebe.

„Izrađeno je apliktivno rešenje, koje je jedina adrese za javno nadmetanje svih potencijalnih interesenata, s primenjivim zaštitinim merama koje sprečavaju zloupotrebe”, navodi Ministarstvo.

Takav sistem se godinama koristi u Estoniji, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Španiji, Holandiji, Portugalu, Mađarskoj, a njihova iskustva su pokazala su da taj način nadmetanja dovodi do pravičnijeg izvršenja.

„Postiže se veća cena predmeta prodaje, čime se ostvaruju najpovoljniji efekti i za izvršnog poverioca i za izvršnog dužnika, s obzirom na to da je postupak dostupniji većem broju zainteresovanih lica, a istovremeno se smanjuje mogućnost zloupotrebe”, navodi Ministarstvo.


Ljudski faktor

Aplikativno rešenje je maksimalno softverski pokriveno da bi se onemogućio ljudski faktor.

„To su rešenja koja su pre svega u vezi s uplatom jemstva. Zahvaljujući kooperativnom odnosu Uprave za trezor, razvijeno je automatsko čitanje uplaćenih jemstava na poseban račun Ministarstva pravde”, navodi se, i dodaje da će aplikacija sama ponudiocima koji uplate jemstvo u propisanoj visini i u propisanom roku odobravati učešće u nadmetanju.

Prilikom prijavljivanja za učešće, potencijalni kupac dobijaće automatski generisanu uplatnicu za uplatu jemstva.

Kod eAukcije javni izvršitelj je organ postupka koji objavljuje nadmetanje na portalu, a osim zaključka o prodaji, on unosi niz važnih podataka koji se čuvaju u bazi.


Aplikacijom administrira Ministarstvo pravde, a jedna od njenih glavnih karakteristika je da javni izvršitelj ne zna ko je ponudilac i ko se krije iza svake konkretne ponude.

„To je bilo aposolutno nužno postaviti iz razloga poljuljanog poverenja opšte javnosti u nosioce te pravosudne profesije”, navodi Ministarstvo.

Osim Ministarstva pravde, korisnici aplikacije su javni izvršitelji i eksterni korisnici, koji mogu biti registrovani i neregistrovani.

„Uloga administratora Ministarstva pravde je takva da deluje kao korektiv u situacijama u kojima može doći do iznenađujućih, neočekivanih procesnih okolnosti za čije prevazilaženje je potrebno intervenisati, te da bude spona između korisnika, javnog izvršitelja i samog portala”, navodi Ministarstvo.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*