Javna debata o upravljanju otpadnim vozilima u Srbiji

Izvor: Tanjug/Tara Radovanović

Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa partnerima i drugim entitetima ide ka rešenjima koja će popraviti kvalitet vazduha i stanje životne sredine i ujedno značiti dobrobit za sve, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na današnjoj javnoj debati o upravljanju otpadnim vozilima u Republici Srbiji koju su organizovali Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije i Centar za reciklažu d.o.o, u saradnji sa Ministarstvom.

Rešenja koja se iznalaze idu ka većoj upotrebi vozila koja u manjoj meri zagađuju životnu sredinu, smanjenju vozila u saobraćaju sa motorima zastarelih tehnoloških rešenja, i povećanoj reciklaži i efikasnijem upravljanju otpadnim vozilima. Ministar je objasnio da će to omogućiti da se Srbija oslobodi ovog opasnog otpada, i prikupi više zelenog dinara za podsticaj korišćenja ekološki prihvatljivijih saobraćajnih sredstava.

Izvor: Tanjug/Tara Radovanović

Goran Trivan je najavio da će već za koji dan, na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, Ministarstvo usvojiti pravilnik na osnovu kojeg će biti obezbeđena sredstva za subvencije namenjene nabavci novih električnih i hibridnih vozila. Istovremeno, pred Vladom će se uskoro naći na usvajanju uredba na osnovu koje će biti omogućena dodela podsticajnih sredstava operaterima/reciklerima posebnih tokova otpada,  u koje spadaju i otpadna vozila.

Srbija će se očistiti od ovog smeća, rekao je Trivan u raspravi, ukazujući da približno milion vozila u Srbiji koja su starija od 10 godina predstavljaju značajan faktor za zagađenje životne sredine i uticaj na kvalitet vazduha. S obzirom na predstojeće subvencije, pozvao je lokalne samouprave, javna preduzeća i druge entitete da se prilikom nabavke službenih vozila opredeljuju za ekološki prihvatljiva, i tako doprinesu unapređenju kvaliteta vazduha i stanja životne sredine.

Na ovom skupu koji je okupio predstavnike državnog i privatnog sektora i različitih udruženja iz ove oblasti, razmatrano je sadašnje stanje i moguća rešenja za efikasnije upravljanje otpadnim vozilima kao jednim od posebnih tokova otpada.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*