Joksimović: Komesar Varheji odobrio Srbiji 94 miliona evra prenamene IPA sredstava

STANDARD

Ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Jadranka Joksimović uputila je 16. marta zvanično pismo komesaru za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliveru Varheiju sa molbom da EU omogući prenamenu neutrošenih sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u cilju preduzimanja mera za prevenciju i suzbijanje posledica epidemije koronavirusa u Srbiji.

STANDARD

U odgovoru koji je danas stigao, komesar Varheji je upoznao ministarku Joksimović sa aktivnostima koje preduzimaju Evropska komisija i Delegacija EU u Srbiji sa ciljem da obezbede blagovremenu i sveobuhvatnu podršku naporima koje Vlada Srbije preduzima u nastojanju da zaustavi širenje koronavirusa.

S tim u vezi, u pismu se navodi da je Varheji dao instrukciju svojoj službi da, uz saglasnost Vlade Srbije, oslobodi približno 94 miliona evra tekućih projekata, kao i projekata iz IPA sredstava koji do sada nisu realizovani.

To po stavkama znači 15 miliona evra za hitne potrebe iz tekućih programa i ugovora sa UNDP i UNOPS-om. Takođe, sagledana je i mogućnost za korišćenje dodatnih gotovo 21 milion evra iz programa za podršku evropskim integracijama.

Komesar je u pismu ukazao i na mogućnost dodatne podrške u saglasnosti sa Vladom Srbije tako što bi se sredstva opredeljena za realizaciju projekata, čije sprovođenje još nije otpočelo, preusmerila za potrebe podrške zdravstvenom sistemu i prevazilaženju socioekonomskih posledica u iznosu od 57,6 miliona evra.

On je informisao Joksimović o tome da je EK u kontaktu sa međunarodnim finansijskim institucijama kako bi udruživanjem raspoloživih resursa odgovorili na potrebe privatnog sektora koji trpi izuzetne posledice usled pandemije COVID19.

Ministarka je izrazila zahvalnost komesaru na efikasnoj i brzoj reakciji EK, koja je razumela naše poruke upućene u pravcu obezbeđenja hitne podrške preusmeravanjem dela sredstava sa tekućih programa i ugovora u okvirnom iznosu od oko 94 miliona evra i korišćenjem neutrošenih sredstava koja mogu biti upotrebljena za podršku zdravstvenom sistemu u cilju prevencije daljeg širenja koronavirusa.

Kako sam u ličnom kontaktu sa komesarom nastavićemo razgovore i predložiti kako da na najbolji način iskoristimo raspoložive resurse odgovarajući na ključne, egzistencijalne potrebe naših građana i privrede, rekla je Joksimović.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*