Još tri meseca za zamenu oružnog lista

Foto: Pištolji Foto: Dnevnik.rs

NOVI SAD: Približava se rok do kada vlasnici pištolja, revolvera i lovačkih pušaka, koji nisu zamenili stare oružne listvove, treba da ih zamene. Njima je za tu obavezu ostalo još samo tri meseca.

Foto: Pištolji Foto: Dnevnik.rs

Iako je, shodno Zakonu o oružju i municiji, koji je Skupština Srbije usvojila 2015. godine, rok za zamenu bio 5. mart 2019, Vlada Srbije je na samom početku ove godine usvojila izmene i dopune tog zakona, kojima je rok za zamenu oružnog lista produžen za godinu dana – do 5. marta 2020.

Nakon što je 2015. usvojen novi Zakon o oružju i municiji, početak njegove primene je odložen do marta 2016. Vlasnicima oružja je nakon toga ostavljen rok od tri godine da zamene oružni list. Imajući u vidu da je Zakon uveo niz novina u toj oblasti, pre svega u pogledu kategorija oružja, uslova i režima za njegovo posedovanje, uvođenje obrasca oružnog lista s ugrađenim miktrokontrolerom, ispostavilo se da je ostavljeni rok za zamenu isprava nedovoljno dug za ispunjenje te obaveze.

Uvidom u službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i analizom postojećeg stanja, utvrđeno je da se postupci zamene isprava sprovode usporeno. O tome svedoči podatak da je u poslednje tri godine samo 100.000 građana zamenilo te papire. To govori i o tome da su mnogi vlasnici oružja, po navici, čekali poslednji čas.

Vlasnik oružja, po zakonu, obavezan je da prilikom zamene oružnog lista donese oružje u policijsku stanicu na uvid, kao i stare isprave. Potrebna mu je potvrda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, kao i lekarsko uverenje o sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Sastavni deo postupka su i dokumenti koji dokazuju tzv. opravdani razlog za posedovanje oružja. Za građanina koji poseduje lovačku pušku ili karabin to je uverenje o položenom lovačkom ispitu ili kopija lovne karte.

Ukoliko je oružje namenjeno sportu, opravdani razlog čini potvrda o članstvu u nekom od streljačkih klubova.

U slučaju da su pištolj ili puška namenjeni za ličnu bezbednost, vlasnik je obavezan da „na zapisnik” da i izjavu kojom tvrdi da mu je zbog posla koji obavlja ili drugih okolnosti sigurnost ugrožena. Sve to prati terenska provera policije pre izdavanja dozvole.

Osim toga, stari vlasnici oružja moraće tom prilikom da MUP-u dostave i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za posedovanje oružja. Ipak, biće privilegovani u jednoj stvari u odnosu na one koji sada nabavljaju oružje – nisu u obavezi da prolaze kroz obuku u rukovanju pištoljima ili revolverima.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za posedovanje oružja uvedeno je aktuelnim Zakonom o oružju i municiji. O toj logičnoj obavezi pričalo se dugo, a neka ubistva, pa i višestruka, koja su se desila minulih godina i uznemirila javnost, pri čemu se za izvršioce znalo da imaju zdravstvene probleme, samo su potvrdila njenu neophodnost.


Za novu registraciju 12.000 dinara

Izdavanje novog oružnog lista košta 1.500 dinara (600 dinara je obrazac koji izrađuje Zavod za izradu novčanica). Građani koji poseduju oružje s olučenim cevima – pištolje, revolvere, karabine – dužni su da uplate i republičku taksu od 5.360 dinara. Mnogi vlasnici pištolja i pušaka, međutim, to doživljavaju kao dvostruki namet jer su istu taksu platili prilikom odobravanja nabavke i registracije oružja.

Uz te troškove, lekarsko uverenje košta od 3.500 do čak 6.000 dinara (zavisno od zdravstvene ustanove), što ukupan iznos zamene tog dokumenta podiže i na više od 12.000 dinara.


„Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje zdravstvena ustanova koja je rešenjem ministarstva nadležnog za poslove zdravlja ispunila uslove za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja”, navode u MUP-u Srbije.

Vlasnici i kolekcionari oružja negoduju zbog obimne procedure i plaćanja takse. U Nacionalnoj asocijaciji za oružje (NAOS), koja okuplja trgovce i proizvođače oružja, kao i streljačke klubove i saveze, ističu da, po nezvaničnim podacima, građani Srbije poseduju najmanje 600.000 oružnih listova. Promenu dokumenata vlasnici oružja okupljeni oko NAOS-a vide kao prikrivenu reviziju legalnog poseda vatrenog oružja.

U MUP-u odgovaraju da su novi propisi doneti pre svega u interesu bezbednosti građana.

Tokom preregistracije, svi zakonski uslovi moraju biti ispunjeni, budući da je pojedinim građanima dozvola za oružje izdata pre 20 i više godina. Zato je važna provera da li ispunjavaju sve uslove, kažu u MUP-u.

Vlasnici oružja koji do marta 2020. ne zamene oružne listove kako to nalaže važeći zakon, rizikuju prekršajne kazne od 5.000 do 150.000 dinara, ali i da im se oružje i municija oduzmu. Ista kazna predviđena je i za one koji ne dostave MUP-u lekarsko uverenje, a naoružani građani su, po važećem zakonu, dužni da to urade svakih pet godina.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*