Kladionice više neće biti načičkane jedna pored druge

Фото: Dnevnik.rs

U skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o igrama na sreću koji donosi niz novina i ograničenja, a najvažnije je da će se pooštriti pristup maloletnicima u kladionice i uvesti dodatni finasijski red u tu oblast.

Foto: Dnevnik.rs

Direktor Udruženja priređivača igara na sreću Rade Karan kaže za „Dnevnik” da, ukoliko zakon bude usvojen, priređivačima posebno ne godi što će razdaljina između kladionica, automat-klubova ili igračnica koji se budu otvarali morati biti stotinu metara, dok se o tome nije vodilo računa po sada staroj regulativi već su maltene otvarane jedne pored drugih.

– Poslovanje će biti otežano i zbog visokih garancija i depozita koje priređivači moraju da imaju na računima preudzeća – kazao je Karan. – Osnovni kapital ne može biti manji od milion evra u dinarskoj protivvrednosti. Radi osiguranja isplate dobitaka i naplate naknada, priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama mora u banci sa sedištem na teritoriji Srbije u periodu za koji je data dozvola imati namenski depozit od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po igračnici ili bankarsku garanciju na taj iznos. Predviđeno je i da mora svakoga dana kada se priređuju igre obezbediti u blagajni riziko depozit od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

100 metara najmanje od kladionice do kladionice

Dozvole za rad priređivačima će se davati na deset godina, uz mogućnost produženja, ali i oduzimanja.

Nova regulativa je predvidela da priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću i zaštiti njihovih podataka o ličnosti.

Precizirano je da su priređivači dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnika u igrama na sreću. Kao i u ranijem zakonu, udaljenost između škole i firme za priređivanje igara na sreću treba da bude 200 metara.

200 metara najmanje od kladionice do škole

Obaveza je svakog priređivača, kaže se u Predlogu zakona o igrama na sreću, da unutar objekta u neposrednoj blizini ulaznih vrata bude istaknut poster veličine 100 puta 80 centimetara, na kojem je odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti i kontakt-podatak ustanove koju je Ministarstvo zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću.

Predviđa se da uz oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na

sreću ide i obaveštenje o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću i odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti. Svi zaposleni, sada se predviđa, moraju biti osposobljeni da deluju preventivno protiv tih bolesti.


Obaveze i kazne

Priređivač posebnih igara na sreću mora imati u banci namenski depozit od 500 evra dinarske protivvrednosti po automatu ili bankarsku garanciju na taj iznos. Izuzetno, priređivač koji poseduje najmanje 2.000 automata, mora imati namenski depozit ili bankarsku garanciju na iznos od milion evra u dinarskoj protivvrednosti. Takođe, mora svakoga dana u kojem se priređuje igra obezbediti riziko depozit u blagajni od najmanje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu. Novom regulativom je precizirano da automati koji se prvi put stavljaju u upotrebu ne mogu, u trenutku pribavljanja, biti stariji godine od dana proizvodnje. Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne koje se kreću od 100.000 dinara do dva miliona.


Istovremeno, preduzetnici u toj industriji dužni su da obezbede neprekidan video i audio nadzor nad svim stolovima za igre na sreću, blagajnama i ulascima-izlascima, kao i video-nadzor nad automatima za igre na sreću, igračima i posetiocima. Dužni su da te snimke  čuvaju 30 dana, a po nalogu Uprave za igre na sreću, i duže.

Reči „casino”, „cazino”, „kasino” ili „kazino” mogu koristiti samo priređivači koji imaju dozvolu za priređivanje igara na sreću u igračnicama. Predviđeno je da posebne igre na sreću na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Srbije čija je registrovana pretežna delatnost kockanje i klađenje, na osnovu odobrenja.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*