Које туристичке агенције ће бити избрисане из Регистра?

Pixabay
БЕОГРАД –

Туристичке агенције организатори путовања са старим лиценцама биће избрисане из Регистра туризма, најавила је данас Агенција за привредне регистре.

Како је објављено на сајту АПР, с обзиром на то да претходно издате лиценце престају да важе сутра, 31. јануара, организатори путовања који нису прибавили нову лиценцу у складу са Законом о о туризму разврстану у прописане категорије биће обрисани из Регистра туризма, без доношења посебног акта.

Pixabay

Туристичке агенције организатори путовања биле су дужне да прибаве лиценцу за организовање туристичког путовања разврстану у одговарајућу категорију до 31. јануара, у складу са новим Правилником, како би могле да наставе да обављају делатност туристичке агенције као агенције организатори путовања.

Наводи се да су оне биле дужне да ускладе своје пословање са одредбама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину издавања свечане форме лиценце у року од 30 дана од дана почетка примене овог правилника.

Према ставу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, ;чињеница да су неке агенције у поступку прибављања нове лиценце је без утицаја на одлуку Регистратора да их брише из Регистра.

У саопштењу се наводи да претходно издата лиценца престаје да важи протеком прописаног рока и те агенције губе статус организатора путовања, те не могу да обављају делатност туристичке агенције организатора путовања све док не прибаве нову лиценцу, рангирану у прописану категорију.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*