Koje turističke agencije će biti izbrisane iz Registra?

Pixabay
BEOGRAD –

Turističke agencije organizatori putovanja sa starim licencama biće izbrisane iz Registra turizma, najavila je danas Agencija za privredne registre.

Kako je objavljeno na sajtu APR, s obzirom na to da prethodno izdate licence prestaju da važe sutra, 31. januara, organizatori putovanja koji nisu pribavili novu licencu u skladu sa Zakonom o o turizmu razvrstanu u propisane kategorije biće obrisani iz Registra turizma, bez donošenja posebnog akta.

Pixabay

Turističke agencije organizatori putovanja bile su dužne da pribave licencu za organizovanje turističkog putovanja razvrstanu u odgovarajuću kategoriju do 31. januara, u skladu sa novim Pravilnikom, kako bi mogle da nastave da obavljaju delatnost turističke agencije kao agencije organizatori putovanja.

Navodi se da su one bile dužne da usklade svoje poslovanje sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence u roku od 30 dana od dana početka primene ovog pravilnika.

Prema stavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ;činjenica da su neke agencije u postupku pribavljanja nove licence je bez uticaja na odluku Registratora da ih briše iz Registra.

U saopštenju se navodi da prethodno izdata licenca prestaje da važi protekom propisanog roka i te agencije gube status organizatora putovanja, te ne mogu da obavljaju delatnost turističke agencije organizatora putovanja sve dok ne pribave novu licencu, rangiranu u propisanu kategoriju.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*