KOMUNALNA POLICIJA OBELEŽILA DEVET GODINA RADA (VIDEO)

Komunalna policija Datum : Novembarbar 14.2019. Rubrika: Novosadska Mesto: Novi Sad Foto: Filip Bakic©

Član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković posetio je Komunalnu policiju Grada Novog Sada povodom obeležavanja devet godina njihovog rada. U novembru 2010. godine, u skladu sa Zakonom o Komunalnoj policiji, u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna policija, čijim radom se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, a u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata.

– Pre devet godina osnovana je Komunala policija Grada Novog Sada, i svedoci smo da se tokom svih tih godina trudila da pruži značajnu pomoć u radu redovnog organa reda i mira, a prvenstveno u službi građana. Statistički podaci nam govore da poverenje građana prema njima raste iz godine u godinu, a svojim zalaganjem i radom i ove godine su doprineli poboljšanju odnosa sa Novosađanima. Grad Novi Sad svakako će nastaviti da ulaže u opremu  kako bi doprineo većoj bezbednosti i boljem komunalnom redu. Novim Zakonom, koji je donesen pre nekoliko meseci, Komunalna policija dobila je i nekoliko novih ovlašćenja kako bi se na sveobuhvatniji način vodilo računa o komunalnom redu, ali su unapređeni i kontrola i odgovornost Komunalne policije – rekao je Vladimir Stojković čestitajući devetogodišnjicu rada pripadnicima Komunalne policije.

Načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove Miroslav Laketić rekao je da trenutno Komunalnu policiju Grada Novog Sada čine tri šefa odeljenja i 47 komunalnih policajaca.

– U proteklih 12 meseci naša služba je zaprimila više od 14 hiljada obraćanja građana i institucija, i za taj vremenski period izvršila skoro 20.000 različitih aktivnosti. Na osnovu raznih odluka koje primenjujemo izrekli smo 1457 prekršajnih naloga u ukupnoj vrednosti od 41.540.000,00 dinara. Zadovoljan sam radom sektora Komunalne policije jer vrlo revnosno reaguju na sve ono na šta nam građani ukazuju. S obzirom na to da je donesen novi Zakon o Komunalnoj miliciji uputili smo Gradu predlog Odluke o Komunalnoj policiji kako bi se ona uskladila sa Zakonom, i nadam se da će Grad Novi Sad u narednim godinama učiniti dodatni napor kako bi se povećao broj komunalnih policajaca, a u cilju efektivnijeg rada našeg sektora – naglasio je Miroslav Laketić.

Za najbolje komunalne policajce ove godine izabrani su Jovana Dobrojević i Radomir Vuković, a član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković uručio im je prigodne poklone.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*