Leskovac

U Leskovačkom kulturnom centru sinoć je priređeno poetsko veče o stvaralaštvu Nikole Cvetkovića, profesora univerziteta. Pored autora, govorili su prof. dr Dušan Janjić, Svetolik Stanković, Dragan Radović i Danilo Kocić.

Stihove pesama iz zbirke O, grade moj – zavičajna antipoema, čitao je izuzetno nadahnuto sam autor.

Juna 2007. godine, u Jagodini je održan naučno-stručni skup „Stvaralaštvo Nikole Cvetkovića“, u organizaciji Učiteljskog fakulteta, Megatrend univerziteta i Banja Luka koledža. Cvetković je član Udruženja književnika Srbije. Godine 2012. formirao je Fondaciju Nikole Cvetkovića.

NIKOLA CVETKOVIĆ (Leskovac, 1939) – Nikola (Čedomira) Cvetković, esejist, pesnik, književni istoričar, naučni i pedagoški radnik, rođen je 21. juna 1939. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Na istom fakultetu redovno je pohađao nastavu na trećem stepenu (Grupa za istoriju književnosti), gde je magistrirao 1973. godine tezom Poetika Milana Dedinca, i doktorirao 1981. godine tezom Pesničko stvaralaštvo i poetika Miloša Crnjanskog.

Cvetković je član Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnika Kosova i Metohije, Udruženja univerzitetskih nastavnika i Književnog kluba Učiteljskog fakulteta u Jagodini. Živi u Beogradu.

Cvetković je prve radove objavio 1956. godine u Omladinskom glasu. Cvetković je zastupljen u čuvenom Pesmopisu (Leskovački pesnici 1945-1975“ Miroslava Milovanovića, koji je u predgovoru pohvalno govorio o njegovim pesmama. Cvetković je autor,kako je sam rekao, više od 750 bibliografskih jedinica (ali, dodao je, to nije najvažnije) i 25 knjiga.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*